Polski rząd zmienił ustawę o pomocy Ukraińcom

Polski rząd zmienił ustawę o pomocy Ukraińcom

Ukrinform
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kraju, który przewiduje dalsze ograniczenie szeregu świadczeń dla Ukraińców i powiązanie świadczeń socjalnych z edukacją ukraińskich dzieci w polskich szkołach.

Poinformował o tym korespondent Ukrinform.

Jak zauważył podczas konferencji prasowej w Warszawie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, Polska udziela Ukrainie pomocy wojskowej i humanitarnej. Jednocześnie Warszawa oczekuje od Kijowa partnerstwa w sprawach gospodarczych, ale „nie uzależnia go od pomocy kobietom i dzieciom” i chce w dalszym ciągu udzielać pomocy potrzebującym.

„Chcemy jednak wprowadzić jasne i zrozumiałe zasady: nadal będziemy zapewniać pomoc socjalną rodzinom, które będą miały dostęp do edukacji” – podkreślił polski urzędnik.

Poinformował, że podczas posiedzenia rządu szef polskiego MSW Marcin Kierwiński przedstawił zmiany w obowiązującej ustawie o pomocy Ukraińcom, zwłaszcza w zakresie edukacji. W szczególności pomoc społeczna w wysokości 800 zł (ok. 200 dolarów) na dziecko oraz inna pomoc będą dostępne dla rodzin, których dzieci uczęszczają do polskich szkół, co zostanie oficjalnie potwierdzone.

„Będziemy konsolidować system, czynić go bardziej przejrzystym. Będziemy wspierać obywateli Ukrainy, którzy musieli uciekać przed wojną do Polski, ale oczekujemy jasnych i zrozumiałych zasad zawartych w przyjętej dziś nowej ustawie” – podkreślił wicepremier RP.

Zgodnie z propozycjami polskiego rządu pomoc społeczna będzie świadczona w ramach programów „800+” (miesięczny zasiłek na dziecko w wysokości 800 zł) i „Dobry start” (jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł) rodzinom ukraińskim, jeżeli dziecko w wieku szkolnym uczęszcza do szkoły polskiej.

Rząd tłumaczy tę innowację faktem, że Polska jako jedyny kraj posiada hybrydowy system edukacji ukraińskich dzieci (w polskich szkołach uczy się około 200 000 ukraińskich dzieci, a reszta w ukraińskim systemie edukacji na odległość). W Polsce od dawna narzekano, że nie można sprawdzić, jak te dzieci się uczą, dlatego wprowadzenie takiego wymogu postrzegane jest jako wyrównywanie szans wszystkich dzieci na zdobycie podstawowego wykształcenia. Rząd RP uważa, że ​​dzięki temu przepisowi od nowego roku szkolnego do polskich szkół trafi 80 000 ukraińskich dzieci.

Kolejną ważną innowacją w projekcie ustawy o pomocy Ukraińcom jest możliwość zmiany statusu pobytu Ukraińców w Polsce: z dotychczasowej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy do trzech lat. W tym celu niezbędna będzie aktualizacja danych w bazie PESEL UKR (polski system identyfikacji UKR – przeznaczony dla Ukraińców), złożenie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także spełnienie wymogu posiadania PESEL UKR z dnia 4 marca 2024 r.

Jednocześnie ustawa wprowadza nową zasadę potwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy ubiegającego się o nadanie numeru PESEL w Polsce. W szczególności jedynym sposobem potwierdzenia tożsamości będzie przedstawienie ważnego dokumentu podróży obywatela Ukrainy.

Projekt ustawy przewiduje także zniesienie jednorazowej pomocy społecznej w Polsce dla ukraińskiego uchodźcy wojennego w wysokości 300 zł (75 dolarów), a także zniesienie odszkodowań pieniężnych dla właścicieli mieszkań prywatnych, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Rządowy projekt ustawy musi jeszcze zostać zatwierdzony przez obie izby polskiego parlamentu i podpisany przez prezydenta. Powinien wejść w życie najpóźniej 1 lipca tego roku.

Od dzisiaj poprzednia wersja ustawy, która wygasła 4 marca, została w Polsce przedłużona do 30 czerwca.

Jak informowaliśmy, Rada UE decyzją przedłużyła tymczasową ochronę przesiedleńców z Ukrainy do 4 marca 2025 r.

W Polsce przebywa obecnie około miliona ukraińskich uchodźców.

Zdjęcie: Shutterstock


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-