Senat USA przyjął ustawę mającą pomóc Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi

Senat USA przyjął ustawę mającą pomóc Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi

Ukrinform
Izba wyższa Kongresu USA przyjęła we wtorek projekt ustawy HR815, która przewiduje pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, a także reakcję na inne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Dokument poparła zdecydowana większość amerykańskich legislatorów, jak podaje korespondent Ukrinform.

Tym samym za projektem ustawy opowiedziało się 79 senatorów, przeciw było 18.

Głosowanie w izbie wyższej zakończyło kilkumiesięczną konfrontację legislacyjną w Kongresie USA , podczas której przeciwnicy pomocy dla Ukrainy z obozu republikańskiego blokowali prace nad ustawą.

We wtorek większość Demokratów w Senacie dokonała przyspieszonego przeglądu pakietu pomocy zagranicznej przyjętego przez Izbę w zeszłym tygodniu. Dokument został wprowadzony do izby wyższej jako projekt ustawy HR815 z poprawkami, nad którym Senat głosował już w lutym. Zmiany w dotychczasowej wersji dotyczyły głównie treści tzw. „czwartego” projektu ustawy z pakietu przyjętego przez Izbę Reprezentantów. Chodzi w szczególności o wycofanie zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej, wprowadzenie dodatkowych sankcji wobec Rosji i Iranu, wprowadzenie ograniczeń na chińską aplikację TikTok itp.

Jednakże procedura rozpatrywania i głosowania w Senacie w sprawie pomocy zagranicznej po raz kolejny mogła być zagrożona opóźnieniem. W szczególności republikański senator Mike Lee, który wielokrotnie sprzeciwiał się pomocy dla Ukrainy, tym razem także próbował utrudniać ten proces. Dla ustawodawców w Senacie ważne było także ustalenie trybu rozpatrywania projektu ustawy, tak aby uniknąć 30-godzinnej debaty przed głosowaniem głównym. W takim przypadku przyjęcie projektu ustawy byłoby możliwe najwcześniej w środę wieczorem.

Istniało jednak inne zagrożenie, które mogło jeszcze bardziej opóźnić zatwierdzenie dokumentu. W szczególności niezależny senator Bernie Sanders oświadczył dzień wcześniej, że nalega na wprowadzenie dwóch poprawek. Pierwsza dotyczyła ustanowienia ograniczeń w pomocy wojskowej dla Izraela. Inny wezwał do wznowienia finansowania Agencji ONZ ds. Uchodźców Palestyny ​​(UNRWA) na rzecz jej pracy w Strefie Gazy. Jeżeli poprawki byłyby przyjęte, Senat musiałby odesłać dokument do Izby Reprezentantów, która w tym tygodniu ma przerwę, w celu ponownego głosowania.

Jednak dzięki wysiłkom przywódcy większości Demokratycznej w Senacie Chucka Schumera udało się tego wszystkiego uniknąć we wtorek.

Jak podał Ukrinform, w ostatnią sobotę Izba Reprezentantów USA przyjęła zakrojony na szeroką skalę pakiet projektów ustaw dotyczących pomocy zagranicznej dla Ukrainy, Izraela, Tajwanu, a także odpowiedzi na inne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego Ameryki. Łączna kwota alokacji pomocy zagranicznej wynosi 95 miliardów dolarów, w tym ponad 60 miliardów dolarów dla Ukrainy. Głosowanie nad inicjatywą ustawodawczą w Senacie umożliwi skierowanie projektu ustawy do Prezydenta Stanów Zjednoczonych do podpisu, po czym wejdzie ona w życie jako ustawa.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-