Opublikowano ustawę o mobilizacji, która wejdzie w życie 18 maja

Opublikowano ustawę o mobilizacji, która wejdzie w życie 18 maja

Ukrinform
Ustawę o mobilizacji opublikowano w oficjalnym wydawnictwie Rady Najwyższej – gazecie „Głos Ukrainy”.

Stosowny dokument zamieszczono na stronie internetowej gazety – podaje Ukrinform.

Na podstawie ust. 1 przepisów przejściowych ustawa „O zmianie niektórych aktów prawnych Ukrainy w niektórych kwestiach związanych ze służbą wojskową, mobilizacją i rejestracją do wojska” wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia następującego po jej opublikowaniu, tj. 18 maja.

Jak podał Ukrinform, 11 kwietnia Rada Najwyższa przyjęła ustawę o mobilizacji. Prezydent podpisał ten dokument 16 kwietnia.

Ustawa stanowi w szczególności, że mobilizacji podlegają obywatele w wieku od 25 do 60 lat.

W czasie mobilizacji mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat muszą zawsze mieć przy sobie wojskowy dokument rejestracyjny i okazywać go na żądanie przedstawiciela TCC lub funkcjonariusza Policji, Straży Granicznej.

Po opublikowaniu ustawy wszyscy poborowi będą mieli 60 dni na aktualizację swojego aktualnego adresu, danych kontaktowych i innych danych wojskowych. Mogą to zrobić w TCC, CNAP lub za pośrednictwem elektroniczny.

Ustawa przewiduje także wliczenie do stażu służby jednego miesiąca służby przez okres trzech miesięcy za przebywanie bezpośrednio na terenach bojowych w czasie stanu wojennego.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-