Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło uchwałę w sprawie wsparcia odbudowy Ukrainy

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło uchwałę w sprawie wsparcia odbudowy Ukrainy

Ukrinform
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło uchwałę wspierającą odbudowę Ukrainy.

Posłowie wzywają w nim wszystkie kraje, w których Federacja Rosyjska posiada rachunki, do podjęcia niezbędnych działań w celu zapewnienia przekazania tych aktywów w celu odbudowy infrastruktury Ukrainy. Za uchwałą PACE głosowało 134 uczestników spotkania, nikt nie był przeciwny – podaje korespondent Ukrinform.

W szczególności Rada Europy wezwała do stworzenia pod jej auspicjami międzynarodowego mechanizmu kompensacyjnego.

„W związku z tym, że w nowo utworzonym Rejestrze Szkód rozpoczyna się czasochłonny proces rejestrowania ukraińskich strat na potrzeby międzynarodowego postępowania roszczeń, kraje, które zamroziły rosyjskie aktywa, muszą przenieść je do międzynarodowego funduszu kompensacyjnego. „Dla skutecznej realizacji procedury powinna zostać powołana międzynarodowa komisja, która rozpatrzy roszczenia o naprawienie szkód wpisanych do Rejestru” – czytamy w uchwale.

Planuje się umieszczenie całego majątku państwa rosyjskiego zlokalizowanego w państwach członkowskich Rady Europy i państwach niebędących członkami Rady Europy w międzynarodowym funduszu kompensacyjnym, w oparciu o zasady przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości w podziale fundusze.

W rezolucji wzywa się do utworzenia bezstronnej i skutecznej komisji międzynarodowej, która rozpatrzy roszczenia Ukrainy i podmiotów nią dotkniętych, dotyczące odszkodowania za szkody spowodowane agresją Federacji Rosyjskiej.

PACE zachęca również państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i wszystkie zainteresowane strony do wspólnych wysiłków na rzecz przyspieszenia procesu odbudowy i zapewnienia pełnej rekompensaty za wieloaspektowe szkody spowodowane agresywną wojną Rosji.

Jak donosi Ukrinform, przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefańczuk w swoim przemówieniu na wiosennej sesji PACE w Strasburgu wezwał eurodeputowanych do zatwierdzenia uchwały w sprawie wsparcia dla odbudowy Ukrainy, a także do skierowania wszystkich wysiłków na rzecz wspólnej walki z wrogiem.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-