Należy położyć kres okrucieństwom Rosji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych o raporcie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Należy położyć kres okrucieństwom Rosji: Ministerstwo Spraw Zagranicznych o raporcie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka

Ukrinform
Ministerstwo Spraw Zagranicznych przyjmuje prezentację raportu okresowego Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) na temat sytuacji praw człowieka na Ukrainie, przygotowanego przez Misję Monitorującą Praw Człowieka ONZ na Ukrainie.

Jest to stwierdzone w komentarzu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, przekazuje Ukrinform.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy podkreśla w nim, że straszliwe zbrodnie rosyjskie udokumentowane w raporcie OHCHR przez trzy zimowe miesiące wymagają zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej i wzmocnienia wsparcia dla naszego państwa.

„Należy położyć kres okropnościom popełnianym przez rosyjską dyktaturę na Ukrainie, a wszyscy rosyjscy przestępcy muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za to, co zrobili, w przeciwnym razie rosyjski terror i agresja rozprzestrzenią się na inne państwa” – podkreśliło ministerstwo.

Ministerstwo wzywa społeczność światową do kategorycznego potępienia egzekucji ukraińskich jeńców wojennych przez rosyjskich okupantów oraz ich barbarzyńskiego traktowania z naruszeniem wszelkich norm międzynarodowego prawa humanitarnego, podkreślając, że osoby odpowiedzialne za te okrucieństwa muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa także międzynarodowe mechanizmy praw człowieka do dalszego monitorowania naruszeń praw człowieka w wyniku rosyjskiej agresji i po raz kolejny żąda od państwa agresora zapewnienia stałego dostępu do tymczasowo okupowanych terytoriów i miejsc internowania ukraińskich jeńców wojennych.

Ostatecznie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało społeczność międzynarodową do zdwojenia wysiłków przeciwko bezkarności w Federacji Rosyjskiej, a państwa członkowskie ONZ do włączenia się w międzynarodowe wysiłki na rzecz wdrożenia ukraińskiej formuły pokojowej.

Jak podaje Ukrinform, w raporcie Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka na temat sytuacji w zakresie praw człowieka na Ukrainie za okres od 1 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. ujawniono, że Rosja kontynuuje praktykę wykonywania egzekucji i torturowania ukraińskich więźniów wojny, narzucenia obywatelstwa rosyjskiego, ustroju politycznego, prawnego i administracyjnego państwa okupującego na terytoriach czasowo okupowanych.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-