Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście

Dziś Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście

Ukrinform
Dziś Ukraina i świat obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Ten dzień został uchwalony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 1 listopada 2005 r., , w celu upamiętnienia ofiar nazistowskiego terroru podczas II wojny światowej - informuje Ukrinform.

Na szczeblu państwowym Ukraina włączyła się w obchody tej międzynarodowej daty w 2012 r. (Uchwała Rady Najwyższej z 5 lipca 2011 r.), choć była jednym z sześciu krajów, które zainicjowały przyjęcie dokumentu ONZ.

Data 27 stycznia została wybrana nieprzypadkowo: tego dnia w 1945 roku oddziały I Frontu Ukraińskiego wypuściły więźniów największego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau koło Auschwitz.

Warto przypomnieć, że Holokaust jest tłumaczony ze starożytnej greki jako „całopalenie, ofiara całopalna” i oznacza systematyczne prześladowanie i eksterminację (ludobójstwo) Żydów przez nazistowskie Niemcy i kolaborantów w latach 1933-1945. W szerszym sensie Holokaust to systematyczne prześladowanie i niszczenie ludzi ze względu na ich rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną lub typ genetyczny jako gorszych, szkodliwych.

Oficjalnie uznaje się, że podczas Holokaustu zginęło około 6 milionów Żydów, w tym 2,2 do 2,5 miliona w byłym Związku Radzieckim, głównie na Ukrainie. Jak wiadomo, zaraz po zajęciu Ukrainy hitlerowcy rozlokowali szeroką sieć gett (największą był Lwów), a później rozpoczęli masakrę ludności żydowskiej. Jedną z największych i najbardziej znanych była egzekucja w Babim Jarze w Kijowie, ale eksterminacja ukraińskich Żydów była systematyczna i powszechna.

W tym dniu społeczność światowa nie tylko upamiętnia ofiary mizantropijnej polityki, ale także demonstruje chęć zwalczania antysemityzmu, rasizmu i wszelkich innych form nietolerancji, które mogą prowadzić do ukierunkowanej przemocy wobec określonej grupy ludzi.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-