Pod Kijowem wojska rosyjskie ostrzelały kolumnę kobiet i dzieci, są zabici - GUR

Pod Kijowem wojska rosyjskie ostrzelały kolumnę kobiet i dzieci, są zabici - GUR

Ukrinform
Sytuacja dotycząca rosyjskiej inwazji

Pod Kijowem wojska rosyjskie ostrzelały kolumnę kobiet i dzieci, są zabici.

Według Ukrinformu, Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje o tym na Facebooku.

Próbując ewakuować się ze wsi Pobieda, powiat baryszewski, obwód kijowski, w kierunku wsi Ostrołucze wzdłuż uzgodnionego „zielonego korytarza”, 11 marca wojska rosyjskie ostrzelały kolumnę cywilów, która składała się wyłącznie z kobiet i dzieci.

W wyniku ostrzału zginęło siedem osób, w tym jedno dziecko. Określana jest liczba rannych.

Po egzekucji najeźdźcy rosyjscy zmusili pozostałą kolumnę do powrotu do wsi Pobieda i nie wypuścili ich ze wsi. Obecnie nawiązanie z nimi kontaktu, niesienie pomocy humanitarnej i medycznej jest prawie niemożliwe.

GUR podkreślił, że kwestię ochrony ludności cywilnej podczas konfliktów zbrojnych regulują normy międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności IV Konwencja Genewska „O ochronie ludności cywilnej w czasie wojny”.

Zgodnie z tymi zasadami, celowe ataki na ludność cywilną nieuczestniczącą w działaniach wojennych stanowią zbrodnię wojenną.

Jak informowaliśmy, 12 marca Ukraina otwiera korytarze humanitarne do Mariupola, miasta Połogi i szeregu osiedli w obwodach kijowskim i sumskim.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-