Prawie 70% Ukraińców ocenia sytuację gospodarczą w kraju jako złą

Prawie 70% Ukraińców ocenia sytuację gospodarczą w kraju jako złą

Ukrinform
Sytuację gospodarczą w kraju ocenia 69% Ukraińców jako „bardzo zła” lub „całkiem zła”, 26% - jako „niezła i niezła”, tylko 2% - jako „dobrą” lub „bardzo dobrą”.

Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum im. Razumkowa: „Ocena sytuacji w kraju, zaufanie do polityków, orientacje wyborcze obywateli (styczeń-luty 2021)” - podaje Ukrinform.

Respondenci nieco lepiej oceniają poziom dobrobytu swojej rodziny (43% ocenia go jako „bardzo” lub „całkiem” zły, a 46% jako „niezły , ale nie dobry”), 7% jako „dobry” lub „bardzo dobry”.

Według sondażu tylko 14% respondentów uważa, że wydarzenia na Ukrainie idą w dobrym kierunku, 70% uważa, że wydarzenia idą w złym kierunku.

Zdaniem autorów badania obywatele nie wierzą w szybkie zmiany w sferze gospodarczej: tylko 7% uważa, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy sytuacja gospodarcza kraju zmieni się na lepsze, 8% ma nadzieję, że w tym czasie poziom dobrobytu ich rodziny zmieni się na lepsze. Obywatele spodziewają się, że w najbliższych miesiącach sytuacja będzie się znacznie pogarszać: 32%, Najczęściej jednak uważa się, że za trzy miesiące sytuacja nie zmieni się znacząco (odpowiednio 48% i 53% nie spodziewa się zmian w tych obszarach). Oczekiwania dotyczące zmian w sferze gospodarczej są jednak mniej pesymistyczne niż w grudniu ubiegłego roku (wówczas pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju w ciągu najbliższych trzech miesięcy oczekiwano 41% badanych, a pogorszenia stanu własnej rodziny - 32%) .

Oczekiwania zmian w ciągu najbliższych 2-3 lat są sprzeczne: odsetek respondentów, którzy spodziewają się w tym okresie, że sytuacja ekonomiczna w kraju i dobrobyt rodziny ulegnie poprawie, pogorszeniu lub nie ulegną zmianie, niewiele się różni i waha się od 19 do 25%.

„16% respondentów uważa, że Ukraina jest w stanie pokonać istniejące problemy i trudności w ciągu najbliższych kilku lat, 51% - że jest w stanie je pokonać w dłuższej perspektywie, a 20% - że nie jest w stanie ich pokonać"- napisano w oświadczeniu.

Badanie zostało przeprowadzone przez służbę socjologiczną Centrum im. Razumkowa od 29 stycznia do 3 lutego 2021 r. Zastosowana była metoda wywiadów osobistych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji (18 lat i starszej) Ukrainy pod względem wieku, płci i miejsca zamieszkania. W trakcie badania przeprowadzono 2019 wywiadów z osobami, którzy mieszkają we wszystkich regionach Ukrainy (z wyjątkiem Autonomicznej Republiki Krymu i Donbasu). Teoretyczny błąd próbkowania (z wyłączeniem efektu projektowego) nie przekracza 2,3% z prawdopodobieństwem 0,95.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-