Kliczko, Bandera i Łukaszenko - z kim Europejczycy kojarzą Ukrainę

Kliczko, Bandera i Łukaszenko - z kim Europejczycy kojarzą Ukrainę

Ukrinform
Prawie jedna czwarta obywateli Francji, Niemiec, Polski i Włoch tak mało wie o Ukrainie, że nie ma z nią żadnych asocjacji.

Takie dane z badań socjologicznych zaprezentował Leo Litra, starszy analityk w centrum „Nowa Europa” - informuje korespondent Ukrinform.

„Wymień swoje trzy główne asocjacje związane z Ukrainą” było jedynym otwartym pytaniem spośród sześciu pytań ankietowych. Spośród 4000 odpowiedzi otrzymaliśmy około 280 niepowtarzalnych skojarzeń związanych z Ukrainą - pozytywnych, negatywnych, neutralnych, osobistych itp.… Niestety 23,6% respondentów nie ma żadnych skojarzeń z Ukrainą”- powiedział Litra.

Zdaniem analityków to raczej pozytywna wiadomość, gdyż respondenci ci mogą być poinformowani o Ukrainie i sprzyjać pojawieniu się pozytywnych skojarzeń z Ukrainą.

Jednocześnie, zdaniem Litry, większość respondentów ma negatywne skojarzenia z państwem ukraińskim.

„Trzy najczęstsze skojarzenia z Ukrainą to skojarzenia z wojną (12%), ubóstwem i bezrobociem (10,8%) oraz emigracją (10,3%). Związek z Rosją (9,1%) nie jest już w pierwszej trójce, chociaż w 2015 roku był w pierwszej trójce. Myślę, że to pozytywna zmiana? - powiedział.

Wymieniając znane osoby, respondenci najczęściej kojarzą Ukrainę z „braćmi Kliczko” (1,6%), Putinem (1,4%), Banderą (1,1%) i Łukaszenką (0,5%).

Podkreślił również, że rosyjskie negatywy o Ukrainie były w dużej mierze nieskuteczne w niektórych przekazach. W szczególności, według badania, tylko 0,8% respondentów uważa, że Ukraińcy prowadzą wojnę domową, a liczba osób, które uważają Ukrainę za państwo ekstremistyczne / faszystowskie, wynosi 0,2%.

Badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone we Francji, Niemczech, Włoszech i Polsce przez „Kantar Profiles Division” na zlecenie Centrum Nowa Europa. Łącznie ponad 4000 respondentów w wieku powyżej 18 lat odpowiedziało na sześć pytań. Respondentów w każdym kraju dobierano w taki sposób, aby proporcjonalnie reprezentowali różne grupy według płci, wieku i regionu zamieszkania. Odpowiedzi zebrano za pomocą ankiety internetowej przeprowadzonej od 22 do 29 września 2020 r.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-