Ukraina i UE postanawiają zacieśnić współpracę w walce z dezinformacją

Ukraina i UE postanawiają zacieśnić współpracę w walce z dezinformacją

Ukrinform
Ukraina i UE wznowią spotkania grupy wysokiego szczebla ds. komunikacji strategicznej pod przewodnictwem wicepremiera Ukrainy ds. Integracji europejskiej i euroatlantyckiej.

Portal rządowy informuje, że porozumienie zostało osiągnięte na spotkaniu wicepremiera Dmytro Kuleby z europejskimi ekspertami 6 listopada w Brukseli.

W szczególności podczas spotkania omawiano formy zaangażowania Ukrainy w prace grupy zadaniowej ds. komunikacji (DG Communication Task Force on disinformation), a także pogłębianie współpracy z grupą zadaniową ds. strategicznej komunikacji europejskiej służby spraw wewnętrznych (EU East StratCom Task Force).

„W najbliższej przyszłości przygotujemy i zorganizujemy spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli UE i Ukrainy, aby wspólnie przedyskutować kwestię walki z dezinformacją i zwiększenia odporności na informacje” - powiedział Kuleba.

Kijów jest zainteresowany stworzeniem mechanizmu wymiany informacji i najlepszych praktyk między ukraińskimi i europejskimi ekspertami w dziedzinie przeciwdziałania dezinformacji, komunikacji strategicznej i cyberbezpieczeństwa, aby wzmocnić zdolność ukraińskich instytucji do przeciwstawienia się atakom hybrydowym ze strony Rosji. W tym kontekście wicepremier zaproponował ustanowienie stałej współpracy między UE East StratCom a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy w takich obszarach, jak komunikacja kryzysowa; proaktywna komunikacja strategiczna; dostarczanie prawdziwych informacji opartych na faktach; opracowywanie i wdrażanie wspólnych kampanii informacyjnych; wymiana wyników monitorowania.

Uczestnicy omawiali także korzyści wynikające z układu o stowarzyszeniu, koncentrując się na regionach wschodnich i południowych. Wicepremier podkreślił znaczenie szeroko zakrojonej pracy informacyjnej w kontekście reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów. Według niego Ukraina liczy na kontynuację i rozszerzenie ukierunkowanych kampanii informacyjnych na Ukrainie przez UE.

Kuleba zauważył również, że Ukraina jest zainteresowana przystąpieniem do unijnego systemu szybkiego ostrzegania, który został utworzony w celu szybkiego reagowania na kampanie dezinformacyjne.

„Staramy się współpracować z UE w celu wzmocnienia odporności zarówno UE, jak i Ukrainy w odpowiedzi na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz w celu lepszej ochrony naszych sieci informacyjnych i komunikacyjnych. Wzywamy do zacieśnienia naszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego i do nawiązania regularnego dwustronnego dialogu w tej dziedzinie - powiedział Kuleba.

av

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-