Marszałkowie Polski i krajów bałtyckich poparli prawo Ukrainy do samoobrony, które obejmuje uderzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej

Marszałkowie Polski i krajów bałtyckich poparli prawo Ukrainy do samoobrony, które obejmuje uderzenia na terytorium Federacji Rosyjskiej

Ukrinform
W wyniku Szczytu Przewodniczących Parlamentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy przyjęto wspólną deklarację, w której politycy zobowiązali się do kontynuowania prac nad dwustronnymi umowami o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i ich wdrażaniem.

Poinformował o tym na Facebooku przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk – podaje Ukrinform.

„W wyniku Szczytu Przewodniczących Parlamentów Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy przyjęliśmy wspólną deklarację, w której w szczególności przewodniczący parlamentów zobowiązali się do kontynuowania prac nad dwustronnymi umowami o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i ich realizacji w ramach Deklaracji G7” – poinformował.

W deklaracji strony wyraziły także nadzieję, że lipcowy szczyt NATO w Waszyngtonie pomoże określić nieodwracalność drogi Ukrainy do członkostwa.

Zdaniem Stefanczuka w dokumencie politycy uznali, że działania wojskowe są skuteczniejsze w przypadku braku ograniczeń w zakresie wsparcia i powtórzyli, że Ukraina ma prawo do obrony zgodnie z prawem międzynarodowym, które obejmuje także uderzanie w uzasadnione cele wojskowe na terytorium Rosji.

Jednocześnie szefowie parlamentów z radością powitali gotowość niektórych krajów do przyłączenia się do międzynarodowej koalicji i wysłania na Ukrainę według własnego uznania instruktorów w celu szkolenia ukraińskiej armii, a także uznali, że znaczne zaostrzenie sytuacji, które stwarzałoby zagrożenie dla do państwowości ukraińskiej, wymagałoby bardziej zdecydowanych działań ze strony koalicji proukraińskiej.

Marszałek ukraińskiego parlamentu podkreślił, że dokument wspiera Formułę Pokojową Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Ponadto szefowie parlamentów państw zgodzili się, że negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE są celem strategicznym dla Ukrainy i UE — dlatego też Pierwsza Konferencja Międzyrządowa w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą powinna odbyć się nie później niż w czerwcu 2024 roku.

Jak informowaliśmy, przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk przebywa z roboczą wizytą w Polsce, gdzie spotykają się szefowie parlamentów Ukrainy, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Foto: FB/Stefanczuk


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-