Izba niższa polskiego parlamentu przyjęła ustawę o pomocy Ukraińcom

Izba niższa polskiego parlamentu przyjęła ustawę o pomocy Ukraińcom

Ukrinform
Izba niższa polskiego parlamentu na środowym posiedzeniu przyjęła ustawę o przedłużeniu do 30 września 2025 r. legalności pobytu i pomocy Ukraińcom, którzy przybyli do Polski po masowej inwazji Rosji.

Za zmianami w przyjętej w marcu 2022 roku specustawie o pomocy dla Ukraińców głosowało 381 posłów koalicji rządzącej i części opozycji, przeciw było 19 posłów z nacjonalistycznej „Konfederacji” i „Prawa i Sprawiedliwość” (PiS), kolejnych 20 posłów PiS wstrzymało się od głosu – podaje korespondent Ukrinformu.

Generalnie Sejm poparł projekt ustawy opracowany przez polski rząd, posłowie wnieśli do niego drobne poprawki. W szczególności posłowie przyjęli poprawki wydłużające do czterech miesięcy termin składania dokumentów dotyczących tymczasowego wykonywania zawodu lekarza, dentysty, pielęgniarki i położnej oraz uznawania świadectw edukacyjnych państw, które unieważniły umowę o wzajemnym uznawaniu zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej dyplomy z Polską (tak zrobiła Białoruś – red.).

Jak informowaliśmy, nowelizacja ustawy przewiduje, że pomoc społeczna w ramach programów „800+” (miesięczny zasiłek na dziecko w wysokości 800 zł) i „Dobry start” (jednorazowa pomoc w wysokości 300 zł) będzie zostać przyznane rodzinom ukraińskim w przypadku uczęszczania dziecka w wieku szkolnym do polskiej szkoły.

Polski rząd tłumaczy tę innowację faktem, że Polska jako jedyny kraj posiada hybrydowy system edukacji ukraińskich dzieci (około 200 000 ukraińskich dzieci uczy się w polskich szkołach, a reszta w ukraińskim systemie edukacji na odległość). W Polsce od dawna narzekano, że nie można sprawdzić, jak te dzieci się uczą, dlatego wprowadzenie takiego wymogu postrzegane jest jako wyrównywanie szans wszystkich dzieci na zdobycie podstawowego wykształcenia. Rząd RP uważa, że ​​dzięki temu przepisowi od nowego roku akademickiego do polskich szkół trafi 80 000 ukraińskich dzieci.

Kolejną ważną innowacją w projekcie ustawy o pomocy Ukraińcom jest możliwość zmiany statusu pobytu Ukraińców w Polsce: z dotychczasowej ochrony tymczasowej na pobyt czasowy do trzech lat. W tym celu niezbędna będzie aktualizacja danych w bazie PESEL UKR (polski system identyfikacji UKR – przeznaczony dla Ukraińców), złożenie odpowiedniego wniosku drogą elektroniczną do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, a także spełnienie wymogu posiadania PESEL UKR z dnia 4 marca 2024 r.

Jednocześnie ustawa wprowadza nową zasadę potwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy ubiegającego się o nadanie numeru PESEL w Polsce. W szczególności jedynym sposobem potwierdzenia tożsamości będzie przedstawienie ważnego dokumentu podróży obywatela Ukrainy.

Ustawa przewiduje zniesienie jednorazowej pomocy społecznej w Polsce dla ukraińskiego uchodźcy wojennego w wysokości 300 zł (75 dolarów), a także zniesienie rekompensat pieniężnych dla właścicieli mieszkań prywatnych, którzy zapewnili im zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców wojennych z Ukrainy.

Po zatwierdzeniu przez Sejm ustawa będzie jeszcze musiała trafić do Senatu, i musi ją podpisać prezydent. Powinna wejść w życie najpóźniej 1 lipca tego roku.

Od dziś poprzednia wersja ustawy, która wygasła 4 marca, została w Polsce przedłużona do 30 czerwca.

Jak informowaliśmy, Rada UE swoją decyzją przedłużyła tymczasową ochronę wysiedleńców z Ukrainy do 30 września 2025 roku.

W Polsce przebywa obecnie około miliona ukraińskich uchodźców.

Fot. PAP/Leszek Szymański


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-