Blinken: Zwycięstwo na polu bitwy nie wystarczy – ważne jest, aby Ukraina nie upodobniła się do Rosji

Blinken: Zwycięstwo na polu bitwy nie wystarczy – ważne jest, aby Ukraina nie upodobniła się do Rosji

Ukrinform
Sekretarz stanu USA Antony Blinken podkreślił znaczenie przeprowadzenia reform i walki z korupcją na Ukrainie, a także zbudowania silnej demokracji, aby Ukraina nie przypominała Rosji.

Powiedział to we wtorek podczas przemówienia na Politechnice Kijowskiej – podaje korespondent Ukrinformu.

„Mimo wszystkich kroków, jakie możemy podjąć, najsilniejsza dźwignia zdolna do przyciągnięcia na Ukrainę większej liczby firm i inwestycji jest w Waszych rękach” – podkreślił szef amerykańskiej dyplomacji.

Podkreślił, że każda firma w USA, Europie czy Azji, rozważając możliwość prowadzenia biznesu na Ukrainie, powinna widzieć tam oczekiwane otoczenie regulacyjne, otwartą i uczciwą konkurencję oraz przejrzystość. Ponadto ważne są praworządność i skuteczne środki antykorupcyjne.

Blinken podkreślił, że lista ta zawiera wiele takich samych reform, jakie Ukraina musi wdrożyć, aby przystąpić do Unii Europejskiej, a których domaga się naród ukraiński. W związku z tym zauważył, że ukraiński rząd podejmuje ważne kroki w celu walki z monopolami, wzmocnienia narzędzi przeciwdziałania praniu pieniędzy i liberalizacji rynku energii, „ale wiele jest jeszcze do zrobienia”.

Sekretarz stanu USA podkreślił znaczenie dalszego podejmowania przez Ukrainę kroków na rzecz wzmocnienia i konsolidacji demokracji.

„Bo wybór, jakiego dokonacie, rodzaj demokracji, którą zbudujecie, zadecyduje o sile i stabilności koalicji po stronie Ukrainy” – zauważył Blinken.

Oznacza to jego zdaniem nie tylko przeprowadzenie reform, ale zadbanie o to, aby zostały one wdrożone i wywarły wymierny wpływ na życie ludzi. Oznacza to także raz na zawsze wyeliminowanie plagi korupcji.

„Zwycięstwo na polu bitwy sprawi, że Ukraina nie stanie się częścią Rosji. Zwycięstwo w wojnie z korupcją sprawi, że Ukraina nie upodobni się do Rosji” – podkreślił sekretarz stanu USA.

Jak podał Ukrinform, Antony Blinken powiedział w Kijowie, że doświadczenie Sił Zbrojnych Ukrainy w prowadzeniu nowoczesnych działań wojennych będzie bardzo przydatne dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zapewnił także, że na szczycie NATO w Waszyngtonie zostaną podjęte ważne kroki mające na celu zbliżenie Ukrainy do Sojuszu.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-