Rozszerzenie UE nie będzie kompletne bez Ukrainy – Borrell

Rozszerzenie UE nie będzie kompletne bez Ukrainy – Borrell

Ukrinform
Proces rozszerzenia UE nie zostanie zakończony, dopóki nie dołączy do niego Ukraina i inne kraje kandydujące, dla których właśnie teraz otwiera się historyczne okno możliwości.

Jak podał Ukrinform, stwierdzono to w oświadczeniu wysokiego przedstawiciela UE Josep Borrella z okazji 20. rocznicy rozszerzenia UE, kiedy w 2004 roku przystąpiło do niej dziesięć krajów europejskich.

Pełny tekst dokumentu publikowany jest na stronie internetowej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.

„Dzieło ponownego zjednoczenia kontynentu nie zostało jeszcze zakończone. Wiedzieliśmy o tym przed 2022 rokiem i wiemy to jeszcze bardziej dzisiaj, w obliczu rosyjskiej wojny agresywnej przeciwko Ukrainie. W ciągu ostatnich lat miliony Europejczyków wykazały chęć i nadzieję przyłączenia się do projektu europejskiego. Bałkany Zachodnie, Turcja, Ukraina, Mołdawia i Gruzja mają historyczną szansę, aby mocno związać swoją przyszłość z Unią Europejską” – powiedział Borrell.

Zauważył, że dwadzieścia lat temu rodzina europejska powitała dziesięć nowych krajów członkowskich, co stanowiło potężny krok w kierunku dalszego zjednoczenia Europy po dziesięcioleciach podziałów po drugiej wojnie światowej. Była to największa fala rozszerzenia UE, ponownego zjednoczenia kontynentu z pragnieniem wolności dla wszystkich narodów, pokoju, stabilności i dobrobytu.

Według Borrella rozszerzenie UE jest dziś polityką transformacyjną, która powinna wzmacniać bezpieczeństwo, system prawny i demokrację, jednocześnie podnosząc poziom życia Europejczyków. UE i kraje kandydujące współpracują już w obszarach bezpieczeństwa i obrony, co pozwala lepiej reagować na liczne wyzwania geopolityczne.

„Przyszłe państwa członkowskie muszą wzmocnić swoje instytucje demokratyczne i szanować prawa człowieka i podstawowe wolności. UE pracuje również nad reformą, aby przygotować dzisiejszą UE na przyszłość. Dążymy nie tylko do powiększonej, ale silniejszej Unii Europejskiej, zdolnej zabezpieczyć nasze wspólne wartości i odzwierciedlać je na całym świecie. Kraje kandydujące i UE mają historyczną szansę na zbudowanie większej, głębszej i silniejszej Unii Europejskiej” – powiedział Borrell.

Jak już informowaliśmy, 20 lat temu, 1 maja 2004 r., 10 krajów – Cypr, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia – przystąpiło do UE. Akcesja ta była największa w historii, biorąc pod uwagę terytorium, potencjał ludzki i siłę gospodarczą krajów, które przystąpiły do ​​Unii Europejskiej.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-