Rekrutacja zamiast poboru: Umerow zatwierdził Koncepcję polityki personalnej Ministerstwa Obrony Narodowej

Rekrutacja zamiast poboru: Umerow zatwierdził Koncepcję polityki personalnej Ministerstwa Obrony Narodowej

Ukrinform
Minister Obrony Ukrainy Rustem Umierow podpisał rozporządzenie zatwierdzające Koncepcję polityki personalnej wojska do 2028 roku. Jak podaje Ukrinform, Ministerstwo Obrony poinformowało o tym w Telegramie.

Dokument określa strategiczną wizję rozwoju polityki personalnej wojska w obszarze obronności na najbliższe pięć lat – zarówno w okresie stanu wojennego, jak i pokoju.

„Głównym akcentem koncepcji jest zagwarantowanie zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych w zakresie zasobów ludzkich podczas wojny na pełną skalę, integracja z euroatlantycką przestrzenią bezpieczeństwa, interoperacyjność Sił Zbrojnych z siłami zbrojnymi państw członkowskich NATO” – czytamy w wiadomości.

Ministerstwo Obrony Narodowej zauważyło, że oczekiwane rezultaty są takie, że Siły Zbrojne przejdą na kontraktową służbę wojskową. Długoterminowa służba wojskowa zostanie zastąpiona intensywnym szkoleniem wojskowym obywateli w wieku poborowym; na Ukrainie będzie funkcjonował skuteczny system rekrutacji do Sił Zbrojnych Ukrainy, dysponujący profesjonalną i zmotywowaną kadrą; zorientowane na człowieka podejście do zarządzania karierą żołnierzy, uwzględniające ich wykształcenie, rozwój zawodowy i równość płci. Równe szanse mężczyzn i kobiet w Siłach Zbrojnych; ulepszony elektroniczny system rachunkowości wojskowej; zautomatyzowane i zdigitalizowane procesy zarządzania personelem.

Rozszerzona została także współpraca ukraińskich instytucji szkolnictwa wyższego z uniwersytetami państw członkowskich NATO i UE; skuteczny i przejrzysty system wsparcia pieniężnego personelu wojskowego i zapewnienia mu zakwaterowania; ulepszone wsparcie psychologiczne; nowa kultura relacji dowódców i podwładnych; odpowiednie warunki przejścia od kariery wojskowej do życia cywilnego żołnierzom podlegającym zwolnieniu ze służby wojskowej.

Monitorowanie i ocena wyników wdrożenia koncepcji będzie prowadzona przez Komitet ds. Zarządzania Kadrami w systemie Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Jak podawał Ukrinform, od 1 listopada Ministerstwo Obrony znacznie skróciło warunki dostaw krajowego sprzętu i broni dla Sił Zbrojnych Ukrainy.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2023 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-