Łukaszenko powinien być odpowiedzialny za agresję na Ukrainę na tym samym poziomie co Putin – Parlament Europejski

Łukaszenko powinien być odpowiedzialny za agresję na Ukrainę na tym samym poziomie co Putin – Parlament Europejski

Ukrinform
Parlament Europejski przyjął uchwałę „W sprawie stosunków z Białorusią”, w której po raz kolejny potępił reżim Łukaszenki za represje i ucisk narodu tego kraju. Ponadto uznał Łukaszenkę za wspólnika rosyjskich zbrodni na Ukrainie.

Jak poinformował korespondent Ukrinform, stosowna uchwała , oparta na raporcie litewskiego europosła Pätrasa Aušträvičiusa, została przyjęta podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zdecydowaną większością głosów: „za” głosowało 453 posłów, 21 – „ przeciw”, a kolejnych 40 polityków europejskich wstrzymało się od głosu.

„Parlament Europejski... zdecydowanie potępia zaangażowanie reżimu Łukaszenki w nieuzasadnioną, zbrodniczą i niesprowokowaną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie... Uważa, że ​​reżim Łukaszenki stał się współwinny zbrodni popełnionych przez Rosję, co pociąga za sobą odpowiedzialność za zniszczenia i straty wyrządzone Ukrainie; uważa zatem, że specjalny międzynarodowy trybunał do spraw zbrodni agresji popełnionej przez Rosję przeciwko Ukrainie powinien także otrzymać jurysdykcję do prowadzenia dochodzeń nie tylko wobec Putina i rosyjskich przywódców politycznych i wojskowych, ale także białoruskich” – czytamy w dokumencie.

W uchwale przywołano pełną listę zbrodni reżimu białoruskiego, począwszy od nawoływania do nienawiści i udziału w rosyjskiej propagandzie antyukraińskiej, aż po bezpośrednie wsparcie armii rosyjskiej, w tym zezwolenie na atak na Ukrainę z terytorium Białorusi oraz bezpośrednie dostarczanie amunicji i wyposażenie wojskowe. Reżim Łukaszenki musi ponieść odpowiedzialność za współudział w zbrodni agresji, zbrodniach wojennych, zbrodniach przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa popełnionej na Ukrainie.

W związku z tym sugeruje się, aby państwa członkowskie UE poszukały legalnych sposobów przejęcia aktywów finansowych białoruskiego kierownictwa i odpowiednich przedsiębiorstw, aby w miarę możliwości skierować je na odbudowę Ukrainy. Członkowie Parlamentu Europejskiego wzywali do wprowadzenia „lustrzanych” sankcji wobec Białorusi, podobnych do tych, które UE zastosowała wobec Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę.

Jednocześnie posłowie podkreślili, że zdecydowana większość Białorusinów nie popiera wielowymiarowego zaangażowania Białorusi w rosyjską agresję na Ukrainę. Część obywateli Białorusi aktywnie sprzeciwia się takim działaniom reżimu Łukaszenki, który zdradza swój kraj i oddaje go rosyjskiemu dyktatorowi. Białoruscy ochotnicy walczą z rosyjskim agresorem w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy, w szczególności w ramach pułku Kastusa Kałynowskiego.

Osobny rozdział uchwały poświęcony jest karnej deportacji na Białoruś ponad 2150 dzieci, w tym sierot, przywiezionych tam siłą z terytoriów czasowo zajętych przez wojska rosyjskie. Parlament Europejski wspiera dochodzenie prowadzone przez Prokuraturę Generalną Ukrainy w sprawie roli, jaką Białoruś odegrała w przymusowej deportacji ukraińskich dzieci oraz ściganie białoruskiego dyktatora za te zbrodnie pod jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Rosji.

„Parlament Europejski… uważa Łukaszenkę za odpowiedzialnego za te zbrodnie wojenne, a także Władimira Putina i Marię Lwową-Bełową i wzywa MTK do wydania podobnego międzynarodowego nakazu aresztowania Łukaszenki; wzywa Radę UE do rozszerzenia listy osób objętych sankcjami UE o osoby, które brały udział w przymusowej deportacji ukraińskich dzieci na Białoruś” – czytamy w dokumencie.

Posłowie wezwali Radę UE i wysokiego przedstawiciela UE do rozważenia dodatkowych środków wobec reżimu Łukaszenki, oprócz już zastosowanych sankcji, oraz do opracowania szerokiego i długoterminowego podejścia do stosunków z Białorusią, w ścisłej współpracy współpracę z międzynarodowymi partnerami UE.

Jak już informowaliśmy, reżim Łukaszenki aktywnie wspiera kraj agresora od początku rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę, w tym udostępniając własne terytorium do szkolenia rosyjskich żołnierzy oraz organizując ataki na Ukrainę, w tym ataki rakietowe i ataki dronów. Za te zbrodnie białoruski dyktator musi ponieść odpowiedzialność na tym samym poziomie, co przywódcy polityczni Federacji Rosyjskiej.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-