Jermak omówił Formułę Pokojową z szefami ponad 30 delegacji w Arabii Saudyjskiej

Jermak omówił Formułę Pokojową z szefami ponad 30 delegacji w Arabii Saudyjskiej

Ukrinform
Szef KP Andrij Jermak odbył spotkania z szefami ponad 30 delegacji w ramach spotkania w sprawie realizacji ukraińskiej formuły pokojowej w Dżuddzie (Arabia Saudyjska) na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej.

Jak donosi Ukrinform, poinformowała o tym Kancelaria Prezydenta.

W szczególności 5 sierpnia odbyły się spotkania bilateralne z szefami delegacji USA, Arabii Saudyjskiej, Finlandii, Japonii, Kataru, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Norwegii, Turcji, Polski i Słowacji.

Podczas spotkania z doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem omówiono priorytetowe potrzeby obronne Ukrainy, w szczególności dotyczące wzmocnienia obrony powietrznej w celu ochrony infrastruktury portowej południowej Ukrainy. Rozmówcy uzgodnili wspólne działania w kontekście realizacji Formuły Pokoju oraz przygotowań do Światowego Szczytu Pokoju. Dokonano wymiany poglądów na temat wyników wileńskiego szczytu NATO i dalszych kroków na drodze do integracji Ukrainy z Sojuszem. Jermak pozytywnie ocenił rozpoczęcie negocjacji z USA w sprawie zawarcia dwustronnej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Podczas spotkania z sekretarzem generalnym i szefem Kancelarii Prezydenta Finlandii Hiski Haukkala Jermak podziękował Republice Finlandii za wsparcie ukraińskiej formuły pokoju i gotowość do udziału w jej praktycznej realizacji. Omówiono kwestie bezpieczeństwa i pilne potrzeby ukraińskich obrońców, a także zaangażowanie Finlandii w humanitarne rozminowywanie.

Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy podziękował Finlandii za przystąpienie do przyjętej w Wilnie Wspólnej Deklaracji "Grupy Siedmiu" w sprawie gwarancji bezpieczeństwa naszego kraju i podkreślił znaczenie wspólnych prac na rzecz zawarcia odpowiedniej umowy dwustronnej.

Podczas spotkania z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego Królestwa Arabii Saudyjskiej Musaidem bin Muhammadem Al Aibanem szef KP podziękował Ukrainie za wsparcie w obliczu zbrojnej agresji Rosji oraz zorganizowanie spotkania w Dżuddzie.

Rozmówcy wymienili poglądy na temat realizacji ukraińskiej formuły pokoju oraz możliwości zaangażowania Królestwa w ten proces.

Jermak zaznaczył, że Arabia Saudyjska mogłaby skutecznie przyczynić się do kwestii uwolnienia ukraińskich więźniów, powrotu deportowanych dzieci i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, w tym przedłużenia umowy zbożowej.

Strony omówiły również możliwości rozszerzenia współpracy dwustronnej w obszarach wspólnego zainteresowania, a także zaangażowania Arabii Saudyjskiej w obiecujące projekty w sferze inwestycyjnej, rolno-przemysłowej i energetycznej.

Na spotkaniu z doradcą dyplomatycznym premiera Hiszpanii Emmą Aparisi omówiono kwestię dalszego wsparcia bezpieczeństwa Ukrainy ze strony tego państwa, a także współpracy z hiszpańską prezydencją w UE. Szef Kancelarii Prezydenta podziękował Hiszpanii za przystąpienie do „Grupy Siedmiu” Wspólnej Deklaracji w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz gotowość Madrytu do udziału w realizacji Formuły Pokoju.

Podczas spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Japonii Shigeo Jamadą Jermak wyraził wdzięczność za silne wsparcie Ukrainy w ramach przewodnictwa Japonii w Grupie Siedmiu. Rozmówcy omówili praktyczne zaangażowanie Japonii w realizację Formuły Pokoju oraz przygotowania do Światowego Szczytu Pokoju. Szef Kancelarii Szefa Państwa Ukraińskiego wyraził nadzieję na szybkie rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia dwustronnej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy - w opracowaniu Wspólnej Deklaracji "Grupy Siedmiu" przyjętej w Wilnie .

Podczas spotkania z dyrektorem generalnym departamentu międzynarodowego Kancelarii Premiera Norwegii Kjerstim Andersenem Jermak podziękował Norwegii za znaczącą pomoc w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji, w szczególności za zatwierdzenie pięcioletniego programu pomocy humanitarnej i bezpieczeństwa dla Ukrainy . Strony omówiły dalsze kroki w celu realizacji ukraińskiej formuły pokojowej. Szef Kancelarii Prezydenta podziękował Norwegii za chęć udziału w realizacji klauzuli Formuły dotyczącej bezpieczeństwa radiologicznego i jądrowego.

Podczas negocjacji z doradcą dyplomatycznym prezydenta Francji Emmanuelem Bonnem kluczową uwagę poświęcono wsparciu bezpieczeństwa Ukrainy z Paryża, w szczególności wzmocnieniu obrony powietrznej w celu ochrony infrastruktury portowej na południu kraju. Rozmówcy omówili również zaangażowanie Francji w praktyczną realizację Formuły Pokoju oraz przygotowania do Światowego Szczytu Pokoju.

Wspólne spotkanie z doradcą premiera Wielkiej Brytanii ds. bezpieczeństwa narodowego Timothym Barrowem, doradcą kanclerza Niemiec ds. polityki zagranicznej Jensem Plötnerem, doradcą dyplomatycznym prezydenta Francji Emmanuelem Bonnem oraz doradcą prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake'em Sullivanem, poświęcone było dalszym krokom na drodze do przygotowań Światowego Szczytu Pokoju i praktycznego zaangażowania tych krajów do realizacji Ukraińskiej Formuły Pokoju. Jermak wyraził nadzieję na rozpoczęcie w najbliższym czasie negocjacji w sprawie dwustronnej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy w opracowaniu Wspólnej Deklaracji Grupy Siedmiu w sprawie wsparcia naszego państwa, przyjętej w Wilnie 12 lipca.

Podczas spotkania z doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego emira Państwa Kataru Muhammadem bin Ahmedem Al Misnedem doszło do wymiany poglądów na temat realizacji Formuły Pokoju i możliwości zaangażowania w ten proces jak największej liczby państw, w tym Katar.

Szef KP zaznaczył, że Katar mógłby skutecznie przyczynić się do kwestii uwolnienia ukraińskich więźniów, powrotu deportowanych dzieci i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, w szczególności przedłużenia umowy zbożowej.

Strony omówiły również możliwości rozszerzenia współpracy dwustronnej, udział Kataru w powojennej odbudowie Ukrainy oraz dalsze działania w zakresie dialogu politycznego.

Podczas rozmów z głównym doradcą przewodniczącego Rady Europejskiej ds. polityki zagranicznej Simonem Mordu Jermak zwrócił uwagę na silne wsparcie Ukrainy ze strony UE i osobiście przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji zbrojnej.

Szczególną uwagę zwrócono na postępy Ukrainy na drodze do członkostwa w UE oraz postępy we wdrażaniu siedmiu zaleceń Komisji Europejskiej, które staną się podstawą do otwarcia negocjacji akcesyjnych. Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest integralną częścią gwarancji bezpieczeństwa dla naszego kraju i gwarancją stabilnego pokoju na kontynencie europejskim. Szef Kancelarii Prezydenta zaapelował do europejskich partnerów o opracowanie kolejnego, 12. pakietu unijnych środków ograniczających wobec Federacji Rosyjskiej.

Podczas spotkania z Głównym Doradcą Prezydenta Turcji ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Akifem Kılıçem kluczową uwagę poświęcono wspólnym działaniom na rzecz zapewnienia funkcjonowania Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego. Jermak podziękował Turcji za wolę pełnienia roli lidera we wdrażaniu klauzuli Formuły Pokoju dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego. Rozmówcy wymienili także poglądy na temat euroatlantyckiej integracji Ukrainy oraz wagi zapewnienia naszemu państwu gwarancji bezpieczeństwa na okres przed uzyskaniem członkostwa w Sojuszu.

Podczas spotkania z Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP szefem Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Psydachem szef Kancelarii Szefa Państwa Ukraińskiego podziękował polskim partnerom za wszechstronna pomoc i solidarność z Ukrainą w konfrontacji z agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej. Jermak wysoko ocenił gotowość Polski do włączenia się w realizację Formuły Pokoju. Rozmówcy szczegółowo omówili kwestię zapewnienia eksportu ukraińskiego zboża drogą lądową do krajów UE w warunkach kontynuacji blokady ukraińskich portów. Szef Kancelarii Prezydenta wyraził nadzieję, że kraje sąsiadujące z Ukrainą powstrzymają się od wprowadzania jednostronnych ograniczeń w eksporcie ukraińskich produktów rolnych po 15 września.

Na spotkaniu z doradcą Prezydenta Republiki Słowackiej ds. polityki zagranicznej Janą Kobzową omówiono kwestię współpracy obu państw w kontekście realizacji Ukraińskiej Formuły Pokoju oraz przygotowań do zbliżającego się Światowego Szczytu Pokoju. Jermak podziękował stronie słowackiej za wsparcie Ukrainy i wzmocnienie zdolności obronnych naszego kraju w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie niezakłóconego eksportu ukraińskiego zboża drogą lądową do krajów UE w warunkach blokady ukraińskich portów. Szef Kancelarii Prezydenta podkreślił, że Ukraina liczy na wyważone, jednolite podejście UE w sprawach eksportu ukraińskich produktów rolnych.

Jak informowaliśmy, w dniach 5-6 sierpnia w Dżuddzie odbyło się drugie spotkanie na szczeblu doradców ds. bezpieczeństwa.

Formuła Pokoju mówi w szczególności o zapewnieniu bezpieczeństwa radiacyjnego, nuklearnego, żywnościowego i energetycznego, uwolnieniu wszystkich więźniów i deportowanych, realizacji Karty Narodów Zjednoczonych i przywróceniu integralności terytorialnej Ukrainy i ładu światowego, wycofaniu wojsk rosyjskich i zaprzestania działań wojennych, przywrócenia sprawiedliwości, zwalczania ekobójstwa, zapobieżenia eskalacji, ustalenia zakończenia wojny.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-