W rocznicę rosyjskiej agresji NATO potwierdziło swoją solidarność z Ukrainą

W rocznicę rosyjskiej agresji NATO potwierdziło swoją solidarność z Ukrainą

Ukrinform
W dniu pierwszej rocznicy rozpoczęcia rosyjskiej agresji Rada Północnoatlantycka wydała oświadczenie, w którym potwierdziła solidarność z Ukrainą i gotowość wspierania jej walki o demokrację, wolność i niepodległość przeciwko rosyjskiej agresji.

Jak poinformował Ukrinform, na stronie internetowej NATO opublikowano pełny tekst stosownego dokumentu .

„Obchodzimy rok od rozpoczęcia brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, która jest największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego od dziesięcioleci. My, jako sojusznicy, potwierdzamy naszą solidarność z władzami i narodem Ukrainy w bohaterskiej obronie ich narodu, ich ziemi i naszych wspólnych wartości. Oddajemy hołd ofiarom i ubolewamy z powodu tragicznych ludzkich cierpień i zniszczeń, w tym zniszczeń osiedli mieszkaniowych, infrastruktury cywilnej i energetycznej Ukrainy, spowodowanych zbrodniczą wojną Rosji” – czytamy w dokumencie.

Jak napisano w oświadczeniu, sojusznicy będą nadal zwiększać polityczne i praktyczne wsparcie dla Ukrainy w jej samoobronie przed rosyjską inwazją i będą kontynuować taką pomoc tak długo, jak będzie to konieczne, aby pomóc Ukrainie zwyciężyć. NATO będzie nadal ściśle koordynować działania ze wszystkimi odpowiednimi stronami, w tym z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności z UE, jak również z państwami o podobnych poglądach.

„Pozostajemy zdecydowani we wspieraniu długoterminowych wysiłków Ukrainy na rzecz ochrony własnej wolnej i demokratycznej przyszłości. Potwierdzamy nasze niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. W pełni popieramy niezbywalne prawo Ukrainy do samoobrony i wyboru własnej drogi organizacji swojego bezpieczeństwa” – podkreślili członkowie Rady Północnoatlantyckiej.

Podkreślili, że Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za tę wojnę, za rażące naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych. Działania Rosji naruszają zasady i obowiązki w ramach OBWE oraz głęboko naruszają międzynarodowe bezpieczeństwo i stabilność, międzynarodowy porządek oparty na zasadach.

„Podczas gdy wzywaliśmy Rosję do konstruktywnego zaangażowania się w sensowne negocjacje z Ukrainą, Rosja nie wykazała żadnej prawdziwej otwartości na sprawiedliwy i trwały pokój. Jesteśmy zdeterminowani, aby kontynuować skoordynowaną międzynarodową presję na Rosję. Potępiamy również tych wszystkich, w tym Białoruś, którzy aktywnie wspierają rosyjską wojnę” – czytamy w dokumencie.

Sojusznicy podkreślili, że nie może być bezkarności dla zbrodni wojennych i innych okrucieństw popełnionych przez Rosję na Ukrainie. Wszyscy odpowiedzialni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności za ataki i represje wobec ludności cywilnej Ukrainy, w tym deportacje dzieci i przemoc seksualną związaną z konfliktami.

„Rosja powinna natychmiast przerwać tę wojnę i wycofać wszystkie swoje siły zbrojne z Ukrainy zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjętą 23 lutego 2023 r. i innymi odpowiednimi rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ” – podkreślono we wspólnym oświadczeniu krajów sojuszniczych.

Członkowie Rady Północnoatlantyckiej osobno podkreślali, że wojna rosyjska jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego. Rosyjski szantaż energetyczny, jego wpływ na światowe dostawy żywności, szkodliwe działania hybrydowe, globalna kampania dezinformacyjna, nieodpowiedzialna retoryka nuklearna wyraźnie pokazują lekceważenie przez Rosję norm międzynarodowych i dobrobytu milionów ludzi na całym świecie.

„Będziemy nadal dążyć do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w całej przestrzeni euroatlantyckiej. NATO to sojusz obronny. Znacząco wzmacniamy nasze pozycje odstraszania i obrony i jesteśmy gotowi do obrony każdego centymetra terytorium Sojuszu przed wszelkimi zagrożeniami i wyzwaniami. Nasze zobowiązania wynikające z Traktatu Waszyngtońskiego, w tym art. 5, są żelazne. NATO jest silniejsze i bardziej zjednoczone niż kiedykolwiek” – czytamy w dokumencie.

Sojusznicy z zadowoleniem przyjęli decyzję Finlandii i Szwecji o przystąpieniu do NATO i potwierdzili słuszność polityki „otwartych drzwi” Sojuszu. W szczególności zauważyli, że NATO będzie nadal wzmacniać partnerstwo z Ukrainą.

„Wysiłki Rosji, by przełamać determinację dzielnego narodu ukraińskiego, zakończą się niepowodzeniem. Przez cały rok Ukraińcy dzielnie walczą o wolność i niepodległość. Stoimy z nimi” – podkreślili członkowie Rady Północnoatlantyckiej.

Jak już informowaliśmy, od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę NATO i państwa sojusznicze udzielają Ukrainie znaczącej pomocy politycznej i praktycznej wojskowej, w tym dostarczają nowoczesną broń, amunicję i organizują szkolenia dla ukraińskich żołnierzy. Pod auspicjami USA zorganizowano Grupę Kontaktową ds. Obrony Ukrainy w formacie Ramstein, która zrzeszała 54 państwa świata, w tym wszystkich sojuszników z NATO, wokół dostaw dla Ukrainy sprzętu wojskowego niezbędnego do jej samoobrony, zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-