Zełenski i Meloni podpisali wspólną deklarację

Zełenski i Meloni podpisali wspólną deklarację

Ukrinform
Prezydent Wołodymyr Zełenski i premier Włoch Giorgia Meloni podpisali wspólną deklarację o wsparciu i współpracy.

Tekst dokumentu został opublikowany na stronie głowy państwa, przekazuje Ukrinform.

Deklaracja stwierdza w szczególności, że sygnatariusze potwierdzili niezłomne poparcie dla zasad prawa międzynarodowego, nienaruszalności granic i prawa każdego państwa do wyboru własnej drogi i mechanizmów bezpieczeństwa oraz odnotowali gotowość do dalszego pełnego zaangażowania na rzecz polityki nieuznawania nielegalnej aneksji terytoriów ukraińskich przez Rosję.

Strony podkreśliły także znaczenie konsekwentnych działań Ukrainy na rzecz kontynuacji Inicjatywy Zbożowej Morza Czarnego oraz uruchomienia programu humanitarnego „Ziarno z Ukrainy”.

Dokument deklaruje, że Włochy będą nadal promować silne i skuteczne wsparcie polityczne i materialne dla Ukrainy ze strony członków UE i NATO , mające na celu zapewnienie zdolności państwa ukraińskiego do skutecznej obrony jego terytoriów na lądzie, morzu i w powietrzu.

Ukraina i Włochy potwierdziły swoje zaangażowanie we wzmacnianie wspólnych wysiłków w celu zapewnienia dalszych postępów we wdrażaniu standardów UE i NATO oraz integracji Ukrainy z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim.

Ponadto strony odnotowały suwerenną decyzję Ukrainy w sprawie procesu pokojowego i wyraziły poparcie dla światowego szczytu pokojowego, który powinien zostać zwołany „gdy pozwolą na to warunki”.

Włochy wyraziły gotowość do odegrania kluczowej roli w odbudowie Ukrainy, między innymi za pośrednictwem Międzyagencyjnej Platformy Koordynacji Darczyńców uzgodnionej między Ukrainą, Grupą Siedmiu, międzynarodowymi organizacjami finansowymi i innymi kluczowymi partnerami, w szczególności poprzez znaczące i powszechnie uznane doświadczenie włoskich firm w ważnych sektorach i współpraca w celu zapewnienia przejrzystego, integracyjnego i zorientowanego na reformy procesu.

Ukraina i Republika Włoska zobowiązały się do ścisłej koordynacji prac w tych kwestiach poprzez intensyfikację konsultacji dwustronnych.

Jak informowaliśmy, we wtorek premier Włoch Giorgia Meloni przyjechała z pierwszą wizytą na Ukrainę.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-