Ukraina oficjalnie dołączyła do Grupy Pompidou

Ukraina oficjalnie dołączyła do Grupy Pompidou

Ukrinform
1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa „O przystąpieniu Ukrainy do umowy częściowej o utworzeniu Grupy ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami (Grupa Pompidou).

Poinformował o tym Ukrinform, powołując się na stronę internetową Rady Najwyższej Ukrainy.

„Przystąpić do Częściowego Porozumienia o Ustanowieniu Grupy ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami (Grupa Pompidou), ustanowionej Rezolucją (80) 2 Komitetu Ministrów Rady Europy przyjętą dnia 27 marca 1980 r. na 317 posiedzeniu Zastępców Ministrów (w załączeniu), zmienionej Rezolucją (80) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy, przyjętą 17 września 1980 r. na 322 posiedzeniu Zastępców Ministrów (w załączeniu), które wejdzie w życie na Ukrainie z dniem otrzymania przez Sekretarza Generalnego Rady Europy oficjalnego zawiadomienia o przystąpieniu, zgodnie z ustawą uchwaloną 14 lipca 2021 r.

27 marca 1980 r. przedstawiciele Belgii, Danii, Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Włoch, Luksemburga, Holandii, Szwecji, Turcji i Wielkiej Brytanii podjęli decyzję o powołaniu Grupy ds. Współpracy na rzecz Zwalczania Nadużywania Narkotyków i Nielegalnego Handlu Narkotykami (Grupa Pompidou).

Celem Grupy Pompidou jest przeprowadzenie kompleksowego badania problemów narkomanii i handlu narkotykami.

Decyzja o przystąpieniu do Grupy została podjęta po 10 latach owocnej współpracy Ukrainy z Grupą Pompidou.

Ukraina dołączyła do Rady Europy w 1995 roku i podjęła wiele zobowiązań dotyczących praworządności, demokracji i praw człowieka. Dołączenie do Grupy Pompidou to kolejny krok w rozwiązywaniu kwestii związanych z narkotykami, w oparciu o wartości Rady Europy, w szczególności poprzez włączenie praw człowieka na wszystkie etapy tworzenia polityki narkotykowej.

Wzmocnienie praw człowieka to jeden z kluczowych elementów odnowionego mandatu Grupy Pompidou, przyjętego w czerwcu 2021 r. z okazji jej 50-lecia, który został rozszerzony również o substancje uzależniające (takie jak alkohol czy tytoń) oraz nowe formy uzależnień (np. hazard online i gry online). W sierpniu 2021 r. minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wysłał list do Sekretarz Generalnej Rady Europy, w którym poinformował ją o decyzji Ukrainy o przystąpieniu do Grupy Pompidou w styczniu 2022 r. Udział ukraińskich ekspertów w pracach Grupy ułatwi tworzenie i realizację programów leczenia uzależnień, opieki i rehabilitacji osób z zaburzeniami narkomanii, a także wymianę informacji na temat trendów w handlu narkotykami i zażywaniu narkotyków.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-