Stefaniszyna omówiła z wiceprezydent UE możliwości zacieśnienia współpracy

Stefaniszyna omówiła z wiceprezydent UE możliwości zacieśnienia współpracy

zdjęcie
Ukrinform
Wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy Olha Stefaniszyna omówiła z wiceprzewodniczącą UE ds. wartości i przejrzystości Verą Jourovą możliwość wzmocnienia współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Stefaniszyna napisała o tym na Facebooku, donosi Ukrinform.

W szczególności Stefaniszyna napisała, że 28 września odbyła owocne spotkanie z wiceprezydent UE. Strony omówiły możliwości wzmocnienia współpracy w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, a także aktualny stan realizacji działań na rzecz wdrożenia Umowy Stowarzyszeniowej z UE.

„Ukraina aktywnie pracuje nad wdrożeniem postanowień Układu o stowarzyszeniu w zakresie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, ponieważ mamy wspólny cel z UE – zapewnienie praworządności oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności” – powiedziała wicepremier.

Zapewniła też, że Ukraina będzie kontynuować reformy antykorupcyjne, aby zbudować przejrzyste, otwarte i stabilne państwo.

Stefaniszyna podkreśliła, że wsparcie UE jest niezbędne dla realizacji obecnej reformy, bo tylko w skoordynowanej współpracy można osiągnąć oczekiwane rezultaty.

Ponadto po raz kolejny podziękowała Wiceprzewodniczącej UE ds. Wartości i Przejrzystości za skuteczną i efektywną współpracę w zakresie wzajemnego uznawania certyfikatów COVID Ukrainy i UE.

Przypomnijmy, Stefaniszyna złożyła w dniach 27-28 września wizytę roboczą w Brukseli w ramach przygotowań do szczytu Ukraina-UE.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-