Zełenski podpisał ustawę „O rdzennej ludności Ukrainy”

Zełenski podpisał ustawę „O rdzennej ludności Ukrainy”

Ukrinform
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał zainicjowaną przez niego ustawę „O rdzennej ludności Ukrainy” №1616-IX – informuje Biuro Prezydenta, donosi Ukrinform.

„Dokument ma na celu maksymalną ochronę praw kulturalnych, informacyjnych i innych rdzennej ludności, wyposażając ją w mechanizmy i narzędzia do współpracy z państwem ukraińskim. W szczególności wyznaczone zostały organy przedstawicielskie rdzennej ludności”- czytamy w oświadczeniu.

Ustawa stanowi, że rdzennymi ludami Ukrainy uformowanymi na terytorium Półwyspu Krymskiego są Tatarzy Krymscy, Karaimi i Krymczacy.

Tak więc, zgodnie z ustawą, pojęcie „rdzennej ludności Ukrainy” definiuje się jako „rdzenną społeczność etniczną uformowaną na terytorium Ukrainy, która jest nosicielem oryginalnego języka i kultury, posiada tradycyjne, społeczne, kulturowe lub przedstawicielskie organy i jest świadoma tego, że jest rdzenną ludnością Ukrainy, jest mniejszością etniczną w swojej populacji i nie posiada własnej formacji państwowej poza Ukrainą”

Ludność rdzenna ma prawo do samostanowienia na Ukrainie i statusu politycznego w ramach Konstytucji i ustaw Ukrainy. Ma zbiorowe i indywidualne prawo do pełnego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności.

Prawo zabrania negowania przynależności etnicznej lub tożsamości etnicznej rdzennej ludności Ukrainy.

Zgodnie z dokumentem podpisanym przez głowę państwa, ludy rdzenne mają prawo do przestrzegania, ożywiania i rozwijania swoich tradycji i obyczajów duchowych, religijnych i kulturowych, zachowania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego; ustalenia wykazu miejsc i obiektów o znaczeniu religijnym i kulturowym; przywrócenia swojej historycznej toponimii; współpracy z instytucjami edukacyjnymi w celu zapewnienia nauki języka, historii, kultury rdzennej ludności.

Ludność rdzenna ma również prawo do tworzenia własnych mediów i otrzymywania wsparcia państwa za pośrednictwem organów przedstawicielskich.

Ponadto ludność rdzenna może przeznaczyć na swoje potrzeby część dochodów z użytkowania zasobów naturalnych znajdujących się w Autonomicznej Republice Krymu i mieście Sewastopol;

Ustawa przewiduje określenie statusu prawnego organów przedstawicielskich rdzennej ludności Ukrainy, ich zaopatrzenie w zasoby oraz kwestię reprezentacji międzynarodowej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania (z wyjątkiem części 3 artykułu 7, który określa prawo rdzennej ludności do przeznaczania części dochodu z użytkowania zasobów naturalnych na potrzeby ludów rdzennych Ukrainy, który wchodzi w życie życie po zwrocie czasowo okupowanego terytorium Krymu i Sewastopola).

Przypomnijmy, na specjalnym posiedzeniu 1 lipca Rada Najwyższa przyjęła ustawę O rdzennej ludności Ukrainy, zainicjowaną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Odpowiednią decyzję poparło 325 deputowanych.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-