Michel zaproponował państwom Stowarzyszonego Trio rywalizację w reformowaniu

Michel zaproponował państwom Stowarzyszonego Trio rywalizację w reformowaniu

Ukrinform
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił znaczenie reform dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii – i zaprosił je do określenia kluczowych wskaźników konkurencyjności.

Michel stwierdził to na międzynarodowej konferencji w Batumi podczas przemówienia na sesji „Trzy państwa - jeden wybór: Gruzja, Mołdawia i Ukraina w ruchu”, donosi Ukrinform.

Pełna transmisja przemówienia europejskiego przywódcy została opublikowana na unijnym portalu multimedialnym.

„Z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Trio, która ma na celu wzmocnienie koordynacji między partnerami stowarzyszonymi a UE, co może ułatwić wymianę najlepszych praktyk w zakresie reform i realizację szerszego programu dla przyszłości każdego kraju… Pozwólcie, że przedstawię jedną sugestię. Dlaczego nie zidentyfikować kilku kluczowych etapów konkurencyjności w kluczowych reformach? Mogłoby to dać dodatkowy impuls reformom, zwiększyć wzajemne wsparcie partnerów i pomóc im w osiągnięciu jak najściślejszych więzi z UE” – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

Zaznaczył, że to spotkanie przywódców Ukrainy, Gruzji i Mołdawii jest ważnym kamieniem milowym, który pokazuje szczególne więzi łączące UE z jej partnerami stowarzyszonymi.

„Jestem przekonany, że Partnerstwo Wschodnie jest motorem transformacji, dobrobytu i wzrostu. To potężny symbol otwartości, wzajemnego zaufania i współpracy. W ciągu zaledwie jednego pokolenia niepodległości dystans między waszymi społeczeństwami a UE zmniejszył się bezprecedensowo. UE była i pozostaje waszym najbardziej zaangażowanym partnerem w dążeniu do większej demokracji, stabilności i dobrobytu, a przede wszystkim dobra dla narodów waszych krajów” – powiedział Michel.

Przypomnijmy, prezydent Wołodymyr Zełenski przebywał w poniedziałek z roboczą wizytą w Gruzji.

Wczoraj w Batumi odbyło się spotkanie przywódców Stowarzyszonego Trio – Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, z udziałem przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela.

W przyjętej po spotkaniu deklaracji strony napisały, że przystąpienie do Unii Europejskiej jest celem, który łączy wszystkie trzy państwa. Integracja europejska nie ma alternatywy dla Trio i żadna osoba trzecia nie będzie w stanie wpłynąć na ten wybór.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-