Szczyt w Batumi - nie ma innej alternatywy dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii niż integracja europejska

Szczyt w Batumi - nie ma innej alternatywy dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii niż integracja europejska

Ukrinform
Przystąpienie do Unii Europejskiej jest wspólnym celem Ukrainy, Gruzji i Mołdawii, który nie ma alternatywy - napisano w Deklaracji Szczytu Batumi, zatwierdzonej przez Szefów Państw Stowarzyszonego Trio, która została opublikowana na stronie internetowej Prezydenta Ukrainy, donosi Ukrinform.

„Przystąpienie do Unii Europejskiej to cel, który łączy nasze trzy kraje. Integracja europejska nie ma dla naszych krajów alternatywy i żadna osoba trzecia nie będzie w stanie wpłynąć na ten suwerenny wybór. Osiągnęliśmy już znaczny postęp w naszych stosunkach z Unią Europejską . Wspierani silną wolą naszych narodów, by stać się częścią rodziny europejskiej, jesteśmy zjednoczeni w naszej determinacji, by wspólnie pracować, aby zapewnić uznanie europejskiej perspektywy dla Gruzji, Mołdawii i Ukrainy, co utoruje drogę do przyszłego członkostwa w UE naszym trzem państwom.

Przywódcy trzech krajów podkreślili, że stosunki między stowarzyszonymi partnerami a Unią Europejską opierają się na wspólnych wartościach, na których zbudowana jest UE – demokracji, poszanowaniu praw człowieka i podstawowych wolności oraz praworządności.

W deklaracji stwierdzono, że Ukraina, Gruzja i Mołdawia pozostają zaangażowane w podtrzymywanie tych wartości i promowanie ich w stosunkach międzynarodowych.

Jednocześnie szefowie państw potwierdzili swoje niezachwiane zaangażowanie w kontynuowanie procesu integracji z UE poprzez kompleksowe reformy mające na celu wzmocnienie instytucji demokratycznych i stopniowe zbliżanie naszego ustawodawstwa w odpowiednich obszarach do kluczowych elementów prawa UE.

Zauważono, że Układy o stowarzyszeniu z UE są kluczowymi mapami drogowymi reform, a ich dalsze wdrażanie jest podstawą wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i dalszego pogłębiania integracji gospodarczej i sektorowej trzech partnerów stowarzyszonych z Unią Europejską.

„Nadanie europejskiej perspektywy trzem partnerom stowarzyszonym będzie potężnym bodźcem i da impuls do jeszcze głębszych i szerszych reform. W tym kontekście przypominamy, że zgodnie z art. 49 Traktatu UE Gruzja, Republika Mołdawii i Ukraina, jako państwa europejskie, które szanują wartości europejskie i zobowiązują się do ich propagowania, mogą ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej”- powiedzieli szefowie Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

Przypomnijmy, prezydent Wołodymyr Zełenski przebywał w poniedziałek z roboczą wizytą w Gruzji.

17 maja ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy, Gruzji i Mołdawii podpisali memorandum o utworzeniu „Stowarzyszonego Trio” dla wspólnej udanej integracji europejskiej trzech krajów.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-