Sejm Polski wezwał do powstrzymania Nord Stream 2 i wyraził poparcie Ukrainie

Sejm Polski wezwał do powstrzymania Nord Stream 2 i wyraził poparcie Ukrainie

Ukrinform
Polska wzywa rządy państw UE i NATO, zwłaszcza władzę niemiecką, podjąć natychmiastowe kroki w celu powstrzymania budowania gazociągu Nord Stream 2, demonstrując w ten sposób solidarność z Ukrainą.

Ustawę z tego powodu, we wtorek 15 czerwca, uchwalił Sejm w Polsce, donosi korespondent Ukrinform.

„Sejm Rzeczypospolitej, w poczuciu solidarności z naszymi środkowoeuropejskimi sąsiadami, zagrożonymi rosyjskim ekspansjonizmem, w tym w szczególności z Ukrainą, wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie, w tym przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, jako naszego sojusznika w NATO i partnera w Unii Europejskiej, do wycofania jakiegokolwiek poparcia dla realizacji projektu gazociągu Nord Stream 2 oraz do podjęcia kroków zmierzających do natychmiastowego i skutecznego przerwania jego budowy” - napisano.

Polscy posłowie wezwali do tego, dla zapewnienia wartości na UE, nazwie solidarności z Ukrainą, aby dbać o stabilność i bezpieczeństwo w Europie, a także do podniesienia odporności od presji UE z Rosji.

"Wzywamy też Stany Zjednoczone Ameryki jako naszego sojusznika w NATO, do utrzymania oraz rozszerzenia sankcji wymierzonych w podmioty uczestniczące w budowie gazociągu.

Dalszy nacisk polityczny i ekonomiczny ze strony amerykańskiej może przyczynić się do odstąpienia od kontynuacji tego szkodliwego projektu oraz do wzmocnienia współpracy pomiędzy krajami Sojuszu” - napisano.

U zwraca również uwagę na agresję Rosji na Gruzję w 2008 roku i agresję Ukrainy od 2014 roku. Podkreśla się, że eksport węglowodorów jest źródłem finansowania rosyjskiej broni i ważnym elementem agresywnej polityki Rosji nie tylko wobec sąsiadów, ale także UE.

„Nord Stream 2 ma na celu wyłącznie zmianę tras dostaw, a nie ich dywersyfikację. Istniejące moce przesyłowe gazu ziemnego z kierunku wschodniego są bowiem wystarczające dla zapewnienia niezbędnych dostaw tego surowca do Europy” – napisano w Ustawie.

Zdaniem polskich posłów ukończenie Nord Stream 2 będzie oznaczać groźbę nowej rundy konfliktu zbrojnego w pobliżu granic UE.

„Nord Stream 2, umożliwiając Rosji rezygnację z tranzytu gazu przez terytorium Ukrainy do głównych jego odbiorców – w tym do Republiki Federalnej Niemiec, otworzy Rosji drogę do wielkoskalowej zbrojnej napaści na Ukrainę bez ryzyka ponoszenia kosztów przerwania wskutek działań wojennych rzeczonego tranzytu” – czytamy w Ustawie.

Zwracając uwagę na przypadki zabójstw politycznych i zamachów terrorystycznych dokonywanych przez rosyjskie służby specjalne w UE, polski Sejm podkreślił, że brak oporu wobec realizacji Nord Stream 2 oznaczałby „zgodę dla prowadzenia przez Federację Rosyjską polityki opartej na gwałceniu międzynarodowych standardów, praw człowieka, naruszaniu integralności państw ościennych i wywieraniu presji na państwa Unii Europejskiej i NATO".

Przypomnijmy, projekt Nord Stream-2, który ma transportować gaz z Rosji do UE przez Niemcy, jest zbudowany w prawie 95%. Po sankcjach USA Rosja stara się dokończyć go samodzielnie i ma nadzieję, że zrobi to do końca tego roku.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-