Szmyhal opowiedział specjalnemu wysłannikowi rządu niemieckiego o decentralizacji

Szmyhal opowiedział specjalnemu wysłannikowi rządu niemieckiego o decentralizacji

zdjęcie
Ukrinform
Premier Denys Szmyhal omówił ze specjalnym wysłannikiem rządu RFN Georgiem Milbradtem realizację reformy decentralizacyjnej na Ukrainie – podaje rządowy portal, donosi Ukrinform.

Jak powiedział premier, reforma samorządu lokalnego i terytorialnej organizacji władzy ma dla Ukrainy znaczenie strategiczne.

„Reforma już dowiodła swojej skuteczności w poprawie jakości usług publicznych i zbliżeniu ich do mieszkańców społeczności” – powiedział szef rządu i dodał, że mimo trudnego roku wybory samorządowe odbyły się.

„Poprawki do konstytucji powinny skonsolidować przejście od scentralizowanego do zdecentralizowanego modelu państwa, opartego na wspólnocie” - podkreślił Szmyhal.

Premier zwrócił również uwagę, że model zdecentralizowany powinien uwzględniać nowe relacje między samorządem lokalnym a władzami publicznymi na zasadzie partnerstwa, wzajemnego zaufania i odpowiedzialności.

„Zmiany powinny mieć na celu przede wszystkim zapewnienie podstaw materialnych i finansowych samorządu terytorialnego, możliwości tworzenia przez organy samorządu terytorialnego własnych organów wykonawczych na szczeblu okręgowym i obwodowym. Zmiany powinny także przekształcić lokalne administracje państwowe w organy prefekturalne, których głównym zadaniem będzie pełnienie tylko funkcji państwowych, a nie samorządowych - powiedział premier.

Szmyhal podkreślił, że zmiany w Ustawie Zasadniczej powinny utrwalić nieodwracalność decentralizacji i jej skutków. Ponadto mówił o Kongresie władz lokalnych i regionalnych pod przewodnictwem Prezydenta Ukrainy, który został utworzony dla lepszego współdziałania organów państwowych, w tym władz lokalnych, z samorządami.

Ze swojej strony Georg Milbradt zauważył, że pomimo wszystkich trudności Ukraina osiągnęła dobre wyniki we wdrażaniu reformy decentralizacyjnej.

Jak poinformował Ukrinform, 27 maja premier Denys Szmyhal w Dnieprze podczas przemówienia na międzynarodowym forum inwestycyjnym UkraineInvest Talks Dnipro powiedział, że dzięki reformie decentralizacyjnej społeczności ukraińskie konkurują o inwestorów dla rozwoju gospodarczego w terenie.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-