Ukraina nie chce wojny, ale dla pokoju musi mieć silną armię – Zełenski

Ukraina nie chce wojny, ale dla pokoju musi mieć silną armię – Zełenski

Ukrinform
Ukraina nie szuka wojny, ale nadal zwiększa swój potencjał bojowy, aby mieć silną i zdolną armię - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski podczas Ogólnoukraińskiego Forum „Ukraina 30. Bezpieczeństwo kraju” - informuje korespondent Ukrinformu.

„Nadal powstrzymujemy rosyjską agresję i zwiększamy nasz potencjał bojowy. Jak każdy cywilizowany kraj, Ukraina nie chce wojny, ale dla pokoju, choć może to zabrzmieć paradoksalnie, musi mieć silną i zdolną armię. W końcu to gwarancja stabilności, gwarancja spokoju i tego, że nikt nie pomyśli o odebraniu czegoś naszemu państwu łatwo i bez jednego strzału” - powiedział Prezydent.

Przypomniał, że we wrześniu 2020 roku przyjęto Strategię Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, opartą na najwyższych wartościach społecznych: człowieku, jego życiu, zdrowiu, honorze, godności, nietykalności i bezpieczeństwie, a najwyższym priorytetem państwa jest przywrócenie pokoju i integralność terytorialna i suwerenność Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

Zdaniem Prezydenta Strategia opiera się na trzech głównych zasadach: powstrzymywaniu, stabilności i współpracy, na których koncentrują się wysiłki i zasoby Ukrainy.

Prezydent podkreślił, że do priorytetów Strategii Bezpieczeństwa Narodowego należy wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa, wsparcie międzynarodowe, naciski polityczne, gospodarcze i prawne na agresora.

Zełenski powiedział również, że dobiega końca opracowanie Koncepcji Narodowego Systemu Zrównoważonego Rozwoju, która przewiduje zabezpieczenie podstawowych wymagań NATO, w szczególności w zakresie ciągłości rządzenia i świadczenia krytycznych usług publicznych, zrównoważonych dostaw energii; skuteczną reakcję na niekontrolowany ruch dużej liczby ludzi; zrównoważone zasoby wody i żywności; reakcjE na ubytki masy; stabilne systemy komunikacji cywilnej i transportu cywilnego.

Podkreślił, że dla skuteczności i realizacji tych celów zapewniona została ścisła współpraca z Misją NATO na Ukrainie.

„Kończymy prace nad innymi dokumentami planowania strategicznego, w szczególności w zakresie polityki energetycznej, informacyjnej, środowiskowej, gospodarczej, zagranicznej i cyberbezpieczeństwa Ukrainy” - powiedział Prezydent.

Przypomnijmy, 14 września 2020 roku prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret o wykonaniu decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz zatwierdzeniu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-