Prezydenci pięciu krajów podpisali w Warszawie wspólną deklarację

Prezydenci pięciu krajów podpisali w Warszawie wspólną deklarację

Ukrinform
Prezydenci Ukrainy, Polski, Estonii, Łotwy i Litwy uważają, że solidarność narodów w obliczu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa jest jednym z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju i dobrobytu.

Świadczy o tym wspólna deklaracja szefów państw, która została opublikowana na stronie internetowej Prezydenta Ukrainy - donosi Ukrinform.

„Pomni dziejowych doświadczeń, dumni z osiągnięć naszej współczesnej współpracy w regionie, świadomi wyzwań – z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wyrażamy przekonanie, że pomyślność naszego wspólnego dziedzictwa i wspólnego domu, zakorzenionych w cywilizacji europejskiej, wymaga, aby właśnie tak jak dom, Europa była budowana na fundamencie podstawowych wartości i zasad. Są nimi bez wątpienia: wolność, suwerenność, integralność terytorialna, demokracja, rządy prawa, równość i solidarność. Jednocząca się Europa powinna być otwarta na wszystkie kraje i narody, które te wartości podzielają”- napisano w dokumencie.

Szefowie państw podkreślają, że ze zrozumieniem traktują i wspierają dążenia wszystkich narodów regionu, z którymi łączy ich wspólny los historyczny i które dziś również dążą do korzystania z dobrodziejstw wolności i demokracji, domagając się poszanowania ich praw.

„Uważamy, że dla nas wszystkich solidarność narodów, szczególnie przy obecnych zagrożeniach dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, jest jednym z kamieni węgielnych pokoju, stabilności, rozwoju, dobrobytu i odporności” - podkreśla się w deklaracji.

Należy zauważyć, że prezydenci Ukrainy, Polski, Estonii, Łotwy i Litwy spotykają się dziś w Warszawie, aby wspólnie uczcić 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

„Przyjęcie w 1791 roku tego doniosłego aktu, regulującego ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miało historyczne znaczenie, była to bowiem pierwsza na naszym kontynencie i druga w świecie przyjęta nowoczesna ustawa zasadnicza" - napisano w oświadczeniu.

Przypomnijmy, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński 3 maja przybywa w Warszawie.

Pierwsza konstytucja Rzeczypospolitej została przyjęta przez Sejm 3 maja 1791 r. i uważana jest ona za jedną z najstarszych w Europie. Jednak próba realizacji postanowień tego dokumentu nie powiodła się ze względu na opór miejscowych magnatów i zajęcie królestwa polskiego przez wojska rosyjskie w 1792 roku.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-