Senat RP przyjął uchwałę popierającą Ukrainę

Senat RP przyjął uchwałę popierającą Ukrainę

Ukrinform
Senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na posiedzeniu 21 kwietnia br.przyjęła ustawę potępiającą agresywne działania Rosji w pobliżu granicy z Ukrainą i wyrażającą poparcie dla Kijowa.

Ustawa została przyjęta jednogłośnie - informuje korespondent Ukrinform.

W dokumencie zauważa się, że Rosja koncentruje wojska w pobliżu granic Ukrainy, a także podkreśla się postępującą militaryzację okupowanego przez Rosję Krymu.

„Podwyższoną aktywność rosyjskiej floty obserwujemy na Morzu Czarnym, gdzie, niezgodnie z prawem międzynarodowym, ogłoszono blokadę Cieśniny Kerczeńskiej" – napisano.

Komisja stwierdziła, że dalsze próby eskalacji napięć przez Rosję należy interpretować jako „kontynuację strategii destabilizacji Europy”.

W Ustawie podkreślono, że konflikt zbrojny przyniósł już ponad 13 000 ofiar wojskowych i cywilnych.

Komisja wyraziła głęboki szacunek dla bohaterskiego narodu ukraińskiego, który broni swojej niepodległości oraz potwierdziła głębokie przekonanie, że naród ukraiński ma pełne prawo do samostanowienia, w tym wyboru swojej orientacji strategicznej oraz swoich sojuszy.

Polscy senatorowie podkreślili, że działania Rosji są „zagrożeniem dla bezpieczeństwa na kontynencie i kolejną próbą zakwestionowania zasady nienaruszalności granic w Europie”.

Komisja Senatu wezwała władze rosyjskie do „zaprzestania dalszej eskalacji i destabilizacji w regionie” oraz wezwała przywódców NATO do rozpoczęcia konsultacji w trybie Art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego (konsultacje w sprawie zagrożenia integralności terytorialnej).

„Tylko twarde stanowisko krajów zrzeszonych w UE i NATO może zapobiec dalszej eskalacji militarnej i wojnie” - napisano.

Przypomnijmy, Federacja Rosyjska od niedawna zwiększa liczbę wojsk w pobliżu granicy państwowej Ukrainy na północy, wschodzie i południu, a także na okupowanym Krymie. Ponadto wzrosła liczba przypadków łamania zawieszenia broni na wschodniej Ukrainie przez siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, są straty wśród żołnierzy Sił Zbrojnych. Jednocześnie Federacja Rosyjska prowadzi kampanię propagandową usprawiedliwiającą agresję na Ukrainę.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-