Wołodymyr Zełenski, Prezydent Ukrainy
Współpraca handlowa i gospodarcza to podstawa naszych relacji z Katarem (wywiad udzielony katarskim mediom)
07.04.2021 15:04

- Jaki jest cel wizyty Prezydenta Ukrainy w Katarze?

- Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że ja i emir Kataru, Jego Wysokość Szejk Tamim bin Hamad Al Thani, mamy wspólną wizję potrzeby intensyfikacji stosunków ukraińsko-katarskich. Szczególnie cenię sobie możliwość złożenia wizyty w tak trudnym momencie, kiedy cały świat zmaga się z globalną pandemią koronawirusa.

Członkowie delegacji ukraińskiej i ja odnotowaliśmy szczerą gościnność, z jaką zostaliśmy przywitani w Katarze. Szczególnie cieszy mnie, że moja wizyta odbywa się w przededniu 28 rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Ukrainą a Katarem. Bardzo się cieszę, że w tym czasie nasze kraje zbudowały naprawdę silne partnerstwo oparte na zasadach zaufania, przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Oczywiście głównym celem mojej wizyty są negocjacje z kierownictwem Kataru, w szczególności z emirem Kataru, Jego Wysokością Szejkiem Tamimem bin Hamadem Al Thanim oraz Premierem, Ministrem Spraw Wewnętrznych Kataru Szejkiem Khalidem bin Khalifa Al Thani. Uważam, że wspieranie wysokiej dynamiki dialogu politycznego na najwyższym szczeblu między naszymi krajami jest ważnym elementem dalszego rozwoju wzajemnie korzystnego partnerstwa. Wysoko cenię wysiłki Kataru, który dosłownie na naszych oczach zapewnił sobie godne miejsce wśród najbardziej rozwiniętych krajów świata.

W ostatnich latach udało nam się znacznie zintensyfikować współpracę obu krajów na różnych polach. Wiem jednak, że potencjał naszego partnerstwa jest znacznie większy. Dlatego jestem przekonany, że moja wizyta w Katarze będzie dodatkowym impulsem do pogłębienia przyjaznych stosunków ukraińsko-katarskich.

- Kto towarzyszy Prezydentowi Ukrainy podczas tej wizyty? Kto wchodzi w skład ukraińskiej delegacji?

- Podczas wizyty towarzyszy mi duża delegacja wysokiego szczebla. Wskazuje to na dużą liczbę ważnych projektów i perspektywy rozszerzenia współpracy w różnych dziedzinach. W szczególności w naszej delegacji są obecni Ministrowie Spraw Wewnętrznych, Energetyki i Polityki Rolnej, szereg szefów instytutów i instytucji państwowych, w tym w zakresie infrastruktury i współpracy wojskowo-technicznej, którzy będą prowadzić osobne negocjacje ze swoimi partnerami tu podczas wizyty w Dohe.

- Co może Pan ogólnie powiedzieć o stosunkach Kataru z Ukrainą?

- Ukraina postrzega Katar jako jednego z kluczowych partnerów w regionie Zatoki Perskiej i w całym świecie arabskim. Obecnie pracujemy nad zwiększeniem zakresu współpracy gospodarczej i rozszerzeniem interakcji między naszymi krajami we wszystkich obszarach wspólnego zainteresowania.

Przykładem tego jest stały wzrost handlu dwustronnego, wprowadzenie bezpośrednich lotów między naszymi stolicami oraz wprowadzenie ruchu bezwizowego dla obywateli obu krajów.

- Jakie umowy planowane są do podpisania podczas tej wizyty?

- Dziś planujemy podpisać cały pakiet dokumentów bilateralnych dotyczących pogłębienia współpracy w sferze prawnej i bezpieczeństwa, w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego, energetycznego, młodzieżowego i sportowego oraz zdrowotnego. Planujemy również podpisanie dokumentów o wzajemnym uznawaniu świadectw marynarzy i praw jazdy.

Podpisanych zostanie szereg umów handlowych i inwestycyjnych w celu rozszerzenia współpracy inwestycyjnej między oboma krajami.

Obie strony od kilku lat aktywnie pracują nad tymi ważnymi dokumentami. To trudna i ciężka praca, za którą jestem wdzięczny zaangażowanym ekspertom z odpowiednich ministerstw i instytucji Ukrainy i Kataru.

- Jak ocenia Pan postępy we wspólnych projektach gospodarczych i inwestycyjnych między dwoma krajami?

- Jako Prezydent Ukrainy uważam za konieczne nie tylko przyciąganie zagranicznych inwestycji. Cały mój zespół, nasz rząd aktywnie działa na rzecz zapewnienia przejrzystych i przewidywalnych warunków dla inwestorów, aby biznes czuł się komfortowo w naszym kraju. Chcę podkreślić: Ukraina jest otwarta na przyciąganie inwestycji zagranicznych, w tym państwowych i funduszy inwestycyjnych Kataru, w takich dziedzinach, jak zaawansowane technologie, infrastruktura, sektor finansowy, energetyczny i rolniczy.

Współpraca handlowa i gospodarcza to podstawa naszych relacji z Katarem. Cieszy fakt, że handel dwustronny po skutkach tak trudnego, „pandemicznego” 2020 roku osiągnął wysoki poziom - prawie 150 mln dolarów. To dwukrotnie więcej niż na przykład w 2018 roku. W tym roku wzrosła również dynamika handlu między naszymi krajami. Jestem jednak przekonany, że potencjał naszej współpracy handlowej i gospodarczej jest znacznie większy. Jesteśmy świadkami intensyfikacji relacji w różnych sferach.

Dobrym przykładem takich możliwości jest koncesja dla katarskiej firmy Qterminals wystawiona przez ukraiński portu Olwia. To bardzo świetnie, że tak duży biznes wchodzi na rynek ukraiński. Z kolei chcę zapewnić i uspokoić: moim priorytetem jest systematyczna poprawa klimatu inwestycyjnego i tworzenie jak najkorzystniejszych warunków dla inwestorów zagranicznych na Ukrainie. W tym celu reformujemy ustawodawstwo i wdrażamy ambitne programy krajowe.

W lutym 2021 roku podpisałem Ustawę o tzw. inwestycjach, która przewiduje wsparcie państwa dla inwestorów strategicznych, których inwestycja przekracza 20 mln euro. Ponadto mamy już prawo koncesyjne, które zachęca do partnerstw publiczno-prywatnego.

Obiecującym megaprojektem dla inwestorów jest projekt „Wielka budowa”, który zakłada budowę dróg i innych obiektów infrastrukturalnych.

Tego lata rozpoczynamy historyczną reformę rolną, która ustanawia przejrzyste relacje w sektorze rolnym. Ukraina znana jest z najżyźniejszych czarnoziemów na całym świecie. Żyzne gleby stanowią dwie trzecie naszego terytorium. A to ponad 42 miliony hektarów gruntów rolnych. Dlatego w branży rolniczej mamy wiele obszarów do inwestowania: hodowlę zwierząt, przetwórstwo rolne, infrastrukturę logistyczną.

- Gdzie Pan widzi nowe horyzonty współpracy politycznej, gospodarczej i handlowej między dwoma krajami?

- Ukraina jest potężnym dostawcą wyrobów hutniczych. Jesteśmy również rzetelnym dostawcą produktów dla sektora rolniczego i przemysłu spożywczego. Nasz kraj jest gotowy do działania jako gwarant światowego bezpieczeństwa żywnościowego. Ukraińscy eksporterzy mogą już teraz wprowadzić niezbędne procedury certyfikacyjne, przede wszystkim mówimy o zgodności z wymogami „halal”.

Jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem ruchu lotniczego między Ukrainą a Katarem, co między innymi pomoże stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju współpracy w branży turystycznej.

Mam nadzieję, że w tym roku pomimo COVID-19 uda nam się odbyć drugie posiedzenie Wspólnej Międzyrządowej Ukraińsko-Katarskiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Handlowej i Technicznej.

- Jak ocenia Pan poziom koordynacji między dwoma krajami w różnych kwestiach międzynarodowych?

- Z radością poznałem wyniki 41 szczytu Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki Perskiej, w szczególności porozumienia osiągnięte w sprawie pojednania politycznego i dyplomatycznego między Katarem z jednej strony a Bahrajnem, Egiptem, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi i Arabią Saudyjską. Zachowanie jedności i solidarności państw członkowskich Rady pozostaje niezbywalną gwarancją dalszego umacniania pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie Bliskiego Wschodu.

Odnotowujemy również aktywne wysiłki mediacyjne Kataru w celu rozwiązania konfliktów międzynarodowych, w szczególności w kontekście promowania pokoju w Afganistanie.

Cieszymy się, że nasze kraje utrzymują ścisłe współdziałanie w ramach organizacji międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście omawiania najpilniejszych problemów międzynarodowych. Mamy wielką nadzieję na dalsze wsparcie partnerów katarskich w ważnych dla Ukrainy inicjatywach.

Chcę również zauważyć, że Ukraina ma tradycyjnie wysoki poziom interakcji z regionem Bliskiego Wschodu i ogólnie światem islamskim, rozumiemy kraje arabskie, waszą kulturę i historię, wasz wkład w cywilizację światową.

- Katar będzie gospodarzem Mistrzostw Świata FIFA 2022, po raz pierwszy na Bliskim Wschodzie. Jak Ukraina może przyczynić się do tego globalnego wydarzenia?

- Profesjonalne zarządzanie i tradycyjna gościnność Kataru będą kluczem do prawdziwego święta dla kibiców. Dodam, że Ukraina ma duże doświadczenie w organizacji imprez masowych i zawodów sportowych. W szczególności w 2012 roku gościliśmy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, a w 2019 finał Ligi Mistrzów wśród drużyn klubowych odbył się w Kijowie. Dlatego chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem z partnerami z Kataru. Mogą to być zarówno aspekty czysto techniczne, jak i kwestie bezpieczeństwa. Również ukraińskie firmy są zainteresowane udziałem w realizacji różnych projektów infrastrukturalnych w Katarze w czasie mistrzostw świata.

- W jaki sposób oba kraje mogą współpracować w walce z pandemią COVID-19? Jak Pan widzi międzynarodową współpracę w tym kierunku?

- Dziś pandemia koronawirusa stała się powszechną rzeczywistością i globalnym wyzwaniem. To z góry determinuje potrzebę połączenia wysiłków w stawieniu czoła temu problemowi. Katar już okazał swoją solidarność z partnerami. Jestem wdzięczny za udzielenie Ukrainie humanitarnej pomocy medycznej w 2020 roku w celu zwalczania rozprzestrzeniania się COVID-19. Uważam to za przejaw prawdziwej przyjaźni.

Jesteśmy również wdzięczni naszym katarskim partnerom za pomoc w ewakuacji obywateli Ukrainy z różnych części świata samolotami Qatar Airways w najtrudniejszych czasach pandemii w 2020 roku.

Ukraina wysoko ceni sobie wkład, jaki Katar wniósł w globalne wysiłki na rzecz walki z koronawirusem. Pomoc humanitarna świadczona przez Katar wielu krajom na całym świecie świadczy o silnym zaangażowaniu Waszego kraju w ducha partnerstwa i wzajemnej pomocy w trudnych czasach.

Źródło: Oficjalna strona internetowa Prezydenta Ukrainy

prs

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2022 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-