Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Wojskowego

Prezydent zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Wojskowego

Ukrinform
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zatwierdził Strategię bezpieczeństwa wojskowego.

Jak donosi Ukrinform w nawiązaniu do informacji służby prasowej Prezydenta , Prezydent podpisał dekret nr 121/2021, który wprowadza w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony z 25 marca 2021 r. „O wojskowej strategii bezpieczeństwa Ukrainy”.

Dokument zakłada wprowadzenie kompleksowego podejścia do obrony Ukrainy w obliczu militarnego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego związanego z zastosowaniem metod hybrydowych.

„Kompleksowa obrona Ukrainy odpowiada suwerennemu niezbywalnemu prawu każdego państwa do samoobrony przed agresją zapisanym w Karcie Narodów Zjednoczonych i nie ma na celu osiągnięcia wojskowego parytetu z Federacją Rosyjską, co prowadziłoby do nadmiernej militaryzacji państwa, a przewiduje utrzymanie równowagi i połączenie środków militarnych i pozamilitarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa militarnego Ukrainy”- czytamy w dokumencie.

Strategia określa cele, priorytety i zadania polityki państwa w budownictwie militarnym, obronnym i wojskowym, mającej na celu ochronę interesów narodowych przed zagrożeniami militarnymi, odpieranie i odstraszanie zbrojnej agresji na Ukrainę, zapobieganie lub odstraszanie wroga od pełnego wykorzystania sił zbrojnych, zakończenie tymczasowej okupacji przez Federację Rosyjską części terytorium Ukrainy, ochrona suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy przede wszystkim poprzez wdrażanie międzynarodowych środków prawnych, polityczno-dyplomatycznych, bezpieczeństwa, humanitarnych i gospodarczych.

Zgodnie ze Strategią priorytetami dla realizacji celów polityki państwa w sferze militarnej i obronnej oraz budownictwa wojskowego jest wprowadzenie wspólnego kierowania przygotowaniem i prowadzeniem kompleksowej obrony Ukrainy, rozwój zdolności instytucjonalnych MON i innych organów kierowniczych składowych sił obronnych, tworzenie sił zbrojnych gotowych do walki i zdolnych do wykonywania powierzonych zadań.

Strategia jest długoterminowym dokumentem planistycznym i podstawą do opracowania Strategicznego Biuletynu Obronnego oraz Planu Obrony Ukrainy.

„Realizacja Strategii przyczyni się do integracji Ukrainy z euroatlantycką przestrzenią bezpieczeństwa i uzyskania członkostwa w NATO. Dokument przewiduje aktywny udział w międzynarodowych operacjach pokojowych i operacjach bezpieczeństwa”- podała służba prasowa.

Zapisy Strategii będą stanowić podstawę odpowiednich dokumentów politycznych dotyczących obrony i rozwoju sił obronnych, w tym rozwoju systemów kontroli wojsk i uzbrojenia, zdolności morskich, obrony powietrznej Ukrainy, lotnictwa, pocisków i artylerii, systemów rozpoznania, elektronicznych działania wojenne, uzbrojenie i sprzęt wojskowy, doskonalenie systemów mobilizacji, obrona terytorialna Ukrainy i ruch oporu.

Uwzględniając również zapisy Strategii, zostaną opracowane plany operacyjne i plany użycia sił i środków sektora bezpieczeństwa i obronności.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-