Zełenski zatwierdził Narodową Strategię Praw Człowieka

Zełenski zatwierdził Narodową Strategię Praw Człowieka

Ukrinform
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret nr 119/2021 zatwierdzający Narodową Strategię Praw Człowieka.

Świadczy o tym oświadczenie na stronie internetowej głowy państwa, donosi Ukrinform.

„Strategia ma na celu zjednoczenie społeczeństwa w kwestiach praw i wolności człowieka, które są zapewniane i chronione w oparciu o zasady równości i niedyskryminacji. Dokument koncentruje się na rozwiązaniu głównych problemów systemowych w zakresie zapewnienia, wdrażania i ochrony praw i wolności człowieka w obliczu nowych wyzwań stojących przed społeczeństwem”- czytamy w oświadczeniu.

Napisano, że obecnie przewiduje się, że dokument będzie wdrażany w 27 strategicznych obszarach, w tym w szczególności: zapobieganie torturom i złemu traktowaniu; zapewnienie prawa do rzetelnego procesu; zapewnienie wolności pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się; zapobieganie i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Również wśród tych strategicznych obszarów są: zapewnienie równych praw i szans kobietom i mężczyznom; zwalczanie przemocy domowej; zapewnienie praw ludów tubylczych i mniejszości narodowych; zapewnienie praw dziecka, praw do środowiska, praw weteranów wojennych, w szczególności tych, którzy brali udział w działaniach mających na celu odparcie i powstrzymanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej w obwodach donieckim i ługańskim; zapewnienie praw przesiedleńcom wewnętrznym i osobom przebywającym na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy.

Realizacja tej strategii będzie prowadzona w takich obszarach jak przywrócenie praw osób pozbawionych wolności w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, czasowa okupacja części terytorium Ukrainy; zapewnienie praw osób zaginionych w szczególnych okolicznościach i członków ich rodzin; przezwyciężenie negatywnych skutków konfliktu wywołanego zbrojną agresją Federacji Rosyjskiej itp.

W ocenie służby prasowej Prezydenta realizacja Strategii powinna skutkować wprowadzeniem systematycznego podejścia do zapewniania praw i wolności człowieka, koordynacją działań władz państwowych i samorządowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu oraz stworzeniem skutecznego mechanizmu wdrażania i ochrony prawa i wolności człowieka.

Realizacja niniejszej strategii powinna również zapewnić postęp we wdrażaniu ukraińskich międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka, w szczególności układu o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską.

Ponadto, jak zaznaczono, Strategia przyczyni się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Ukrainy do 2030 roku, a także poprawi pozycję naszego kraju w międzynarodowych rankingach praw człowieka.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-