Zełenski wprowadził w życie szereg ważnych decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony

Zełenski wprowadził w życie szereg ważnych decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony

Ukrinform
Zełenski wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w sprawie wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w sferze ochrony środowiska, agencji wywiadowczych i pilnych działań na rzecz ochrony interesów narodowych w zakresie budowy silników lotniczych.

Decyzje te znajdują się w dekretach głowy państwa nr 108/2021, nr 110/2021 i nr 111/2021, donosi Ukrinform.

Dekret nr 111/2021 wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy „O wyzwaniach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy w sferze ochrony środowiska oraz priorytetowych środkach ich neutralizacji” z 23 marca 2021 r.

Dekret wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

Dekret nr 10110/2021 wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony z 23 marca 2021 r. „W sprawie wyników kontroli agencji wywiadowczych Ukrainy”, która zatwierdziła raport z wyników inspekcji agencji wywiadowczych Ukrainy, sporządzony przestrzegania Ustawy Ukrainy „O bezpieczeństwie narodowym Ukrainy” oraz procedury przeprowadzania przeglądu agencji wywiadowczych Ukrainy, zatwierdzonej dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 9 sierpnia 2019 r.

Dekret nr 108/2021 dotyczy podjęcia pilnych działań w celu ochrony interesów narodowych w zakresie budowy silników lotniczych.

„Wdrożyć decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z 11 marca 2021 r.„ w sprawie wykonania decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z 1 marca 2018 r., uchwalony dekretem Prezydenta Ukrainy z dnia 6 marca 2018 r. № 58" (dodany do użytku służbowego)"- napisano w oświadczeniu.

Nadzór nad wykonaniem uchwalonej tym dekretem decyzji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy powierzono Sekretarzowi Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.

Dekret ten wchodzi w życie w dniu jego publikacji.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-