Parlament Europejski przyjął raport w sprawie Układu o Stowarzyszeniu Ukraina-UE

Parlament Europejski przyjął raport w sprawie Układu o Stowarzyszeniu Ukraina-UE

Ukrinform
Parlament Europejski w czwartek 11 lutego całościowo i większością głosów przyjął raport w sprawie realizacji przez Ukrainę Układu o Stowarzyszeniu z UE, którego projekt przygotował europoseł z grupy politycznej Europejskiej Ludowej Partii, Michael Galer.

Według korespondenta Ukrinformu 526 posłów głosowało „za”, 79 „przeciw”, a 71 wstrzymało się od głosu.

Przygotowywany corocznie dokument zawiera ważne dla Ukrainy przesłania i oceny polityczne, zarówno dotyczące postępów we wdrażaniu dwustronnej umowy stowarzyszeniowej między Ukrainą a UE, jak i problematycznych zagadnień, przed którymi stoi Ukraina, a także zaniepokojenie strony europejskiej pewnym odwrotem Ukrainy od ważnych reform, w szczególności w obszarze reformy sądownictwa, przeciwdziałania korupcji i praworządności.

W szczególności raport potwierdza, że ​​dwustronna umowa o stowarzyszeniu oraz pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego handlu (DCFTA) są podstawą stosunków między Ukrainą a UE opartych na stowarzyszeniu politycznym i integracji gospodarczej. Porozumienie to jest mapą drogową reform na Ukrainie, których pełna realizacja powinna być oznaką kontynuacji wysiłków Ukrainy na rzecz zbliżania się do Unii Europejskiej, jej stopniowej integracji ze wspólnym rynkiem UE, przy pełnym ujawnieniu potencjału i zalet DCFTA.

Dokument uznaje, że Ukraina ma perspektywę europejską zgodnie z art. 49 Umowy UE i może ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kopenhaskich i przestrzegania zasad demokracji, poszanowania podstawowych wolności, praw człowieka i mniejszości, poszanowanie praworządności itp.

W dokumencie przypomniano, że 22 Szczyt UE-Ukraina uznał europejskie aspiracje Ukrainy i przyjął z zadowoleniem jej europejski wybór. Parlament Europejski wezwał Ukrainę do kontynuowania kluczowych reform w sferze gospodarki, energetyki, struktury administracyjnej i innych sfer, pomimo presji wynikającej z pandemii COVID-19, i przypomniał o znaczącej pomocy, jaką Ukraina otrzymała i nadal otrzymuje od Unii Europejskiej w walce z koronawirusem.

Jednocześnie raport zawiera poważną krytykę Ukrainy i ostrzega ją przed cofaniem się w procesie reform.

W szczególności dotyczy to walki z korupcją, której wskaźnik, według raportu Transparency International, powrócił na Ukrainie do wskaźnika z 2017 roku. Jednocześnie w raporcie zwraca się uwagę, że za modernizację Ukrainy, jej deoligarchizację, reformy i walkę z korupcją opowiada się zdecydowana większość obywateli Ukrainy, a na to obecny rząd powinien jak najszybciej reagować.

Raport zawiera szczegółową analizę mankamentów systemu sądownictwa, w szczególności destrukcyjnego wpływu orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy z października ubiegłego roku, które stworzyło wielką niepewność prawną dla całej architektury instytucjonalnej walki z korupcją na Ukrainie. W tym kontekście Parlament Europejski zwrócił uwagę na potrzebę szybkiego usunięcia tej luki prawnej i zdecydowanych działań władz w celu stworzenia warunków do zreformowania niezależnego sądownictwa i systemu prawnego w oparciu o staranny dobór szefów organów sądowych i antykorupcyjnych, przejrzysty i konkurencyjny dobór personelu oparty na przejrzystości i cnocie.

Dokument zawiera jednoznaczną konkluzję, że los wszystkich innych ważnych reform społecznych, politycznych, administracyjnych i gospodarczych w kraju, a także dalsze relacje z Unią Europejską, zależą od powodzenia wysiłków Ukrainy w walce z korupcją i zapewnienia praworządności.

W międzynarodowej części raportu Parlament Europejski potwierdził poszanowanie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, a także fakt, że Ukraina jest zmuszona do przeprowadzenia niezbędnych reform społeczno-gospodarczych w obliczu kampanii dezinformacyjnych , cyberataków zagrożenia hybrydowego i skierowanego przeciwko niej konfliktowi na wschodzie Ukrainy, spowodowanego agresją Rosji, okupacją przez ten kraj części obwodów ługańskiego i donieckiego, a także okupacją Krymu i Sewastopola. UE zdecydowanie potępia takie działania Rosji i prowadzi konsekwentną politykę nieuznawania aneksji Półwyspu Krymskiego.

Raport zawiera również ocenę śledztwa w sprawie tragedii lotu MH17, który został zestrzelony nad okupowanym terytorium Ukrainy w 2014 roku, oraz potępiono odmowę Rosji konstruktywnego udziału w międzynarodowym śledztwie i postawienia przed sądem obywateli Rosji odpowiedzialnych za tą tragedię.

Parlament Europejski opowiedział się za szerszym udziałem Ukrainy we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony UE, w tym w misjach pod auspicjami Unii Europejskiej, a także w odpowiednich programach w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony, w wybranych projektach Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO), w projektach z zakresu cyberobrony i przeciwdziałaniu zagrożeniom hybrydowym itp.

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął konsekwentne stanowisko UE wspierające suwerenność, integralność terytorialną i niezależność Ukrainy oraz uznał znaczenie udziału UE w skoordynowanych sankcjach międzynarodowych wobec osób i instytucji Federacji Rosyjskiej zaangażowanych w działania na rzecz destabilizacji Ukrainy. Jak stwierdzono w dokumencie, takie sankcje mogą zostać zmienione i zniesione tylko pod warunkiem pełnej realizacji porozumień mińskich i odnowienia integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

W raporcie uznano konstruktywne stanowisko Ukrainy w poszukiwaniu pokojowego politycznego rozwiązania konfliktu na Wschodzie podczas negocjacji w formacie normandzkim oraz w ramach trójstronnej grupy kontaktowej. Jednocześnie w dokumencie stwierdza się, że wybory w Donbasie mogą odbywać się wyłącznie według prawa ukraińskiego i pod kontrolą OBWE, a obecnie warunki do takich wyborów nie zostały stworzone. Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął zdecydowane stanowisko Ukrainy w sprawie odmowy przyjęcia separatystów jako strony negocjacji w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej, a jednocześnie wyraził ubolewanie z powodu uwag jednego z wysokich rangą członków delegacji ukraińskiej, który zanegował obecność rosyjskiej armii w regionie Donbasu.

Jednocześnie dokument potępia Rosję za militaryzację okupowanego Krymu i rażące łamanie praw człowieka, podkreśla potrzebę zapewnienia nieograniczonej swobody żeglugi przez Cieśninę Kerczeńską zgodnie z prawem międzynarodowym.

Parlament Europejski ponownie wezwał do wprowadzenia międzynarodowego formatu deokupacji Półwyspu Krymskiego przy aktywnym udziale UE, w tym ustanowienia międzynarodowej platformy krymskiej przy wsparciu Wysokiego Przedstawiciela UE, członków państw i przy zaangażowaniu Medżlisu Tatarów krymskich, w celu przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy w granicach uznanych na arenie międzynarodowej.

„Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym Federacja Rosyjska, jako państwo okupujące, ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązanie problemów ludności na czasowo okupowanym terytorium Półwyspu Krymskiego, w tym za dostawy wody… Według Czwartej Genewskiej Konwencja, którą podpisała też Rosja, władze okupacyjne nie mogą angażować mieszkańców terenów okupowanych do służby we własnych siłach zbrojnych lub pomocniczych” - czytamy w dokumencie.

Pełny tekst raportu jest obszerny, obejmuje niemal wszystkie sfery polityki wewnętrznej i zagranicznej Ukrainy związane z realizacją Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-