Usunięcie Tupyckiego - sędziowie SKU wydali oświadczenie

Usunięcie Tupyckiego - sędziowie SKU wydali oświadczenie

Ukrinform
Zgromadzenie Sędziów Sądu Konstytucyjnego uchwaliło stanowisko w sprawie zaistniałej sytuacji w związku z wydaniem przez Prezydenta zarządzenia „O odwołaniu ze stanowiska sędziego Sądu Konstytucyjnego Ukrainy” z dnia 29 grudnia 2020 r.

Poinformowała o tym służba prasowa sądu.

„Zgromadzenie Sędziów Sądu Konstytucyjnego Ukrainy zwraca uwagę na niedopuszczalność nieprzestrzegania przez władze państwowe i funkcjonariuszy przepisów Konstytucji Ukrainy, co może blokować pracę Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, co uniemożliwi sprawowanie kontroli konstytucyjnej” - napisano w oświadczeniu.

Należy zauważyć, że sędziowie SKU są zaniepokojeni sytuacją w związku z wydaniem tego dekretu.

W oświadczeniu stwierdzono, że Konstytucja Ukrainy ma najwyższą moc prawną; ustawy i inne normatywne akty prawne są przyjmowane na jej podstawie i muszą być z nią zgodne (art. 8 ust. 2 Konstytucji).

Ponadto sędziowie SKU podkreślają, że władze publiczne i ich funkcjonariusze w swoich działaniach są zobowiązani do ścisłego przestrzegania Konstytucji, w tym tych, które gwarantują niezawisłość Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, niezawisłość i nietykalność sędziów SKU (art. 147, 149 Ustawy Zasadniczej). ).

Służba prasowa SKU poinformowała również, że Trybunał otrzymał opinię naukową w sprawie odwołania sędziego Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w postępowaniu karnym, przygotowaną przez członków Rady Naukowej SKU.

Stwierdza, że szczególny status sędziów Trybunału Konstytucyjnego zapewnia szczególne prawne gwarancje niezawisłości, w szczególności w aspekcie odwołania lub czasowego odwołania sędziego SKU ze stanowiska w postępowaniu karnym, z uwzględnieniem praworządności, standardów międzynarodowych i obowiązujących norm konstytucyjnych i należytego procesu.

Należy również zauważyć, że Konstytucja i odpowiednie dokumenty międzynarodowe zapewniają ten sam status prawny wszystkim sędziom Trybunału Konstytucyjnego, niezależnie od przedmiotu ich powołania, poprzez system gwarancji zapewniających ich niezawisłość. Trybunał Konstytucyjny jest niezależny od innych gałęzi władzy, co jest również fundamentalną podstawą równowagi między władzami.

W raporcie naukowym stwierdza się, że międzynarodowe akty prawne, Konstytucja i oficjalna doktryna konstytucyjna Ukrainy uznają, że niezawisłość i immunitet sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które są integralną częścią ich statusu, powinny być równe niezawisłości i immunitetowi innych sędziów.

Przypomnijmy, 29 grudnia 2020 roku Prezydent podpisał dekret o odwołaniu Prezesa Sądu Konstytucyjnego Ołeksandra Tupyckiego ze stanowiska sędziego Sądu Konstytucyjnego na okres dwóch miesięcy.

W tym samym dniu SKU zwrócił uwagę, że decyzję o odwołaniu sędziego podejmuje wyłącznie Trybunał Konstytucyjny na specjalnym posiedzeniu plenarnym i żaden inny organ ani urzędnik nie może podjąć takiej decyzji zamiast Sądu. 30 grudnia Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że uznał dekret o usunięciu Tupyckiego za „prawnie nieistotny” i wezwał do jego uchylenia.

Wcześniej prezes Sądu Konstytucyjnego Tupycki był podejrzany o wpływanie na świadka poprzez przekupstwo, a także o świadome składanie fałszywych zeznań. Sprawa dotyczy prywatyzacji Zakładów Energetyczno-Mechanicznych w obwodzie donieckim.

Szef Trybunału Konstytucyjnego nie pojawił się 28 grudnia w Urzędzie Prokuratora Generalnego w celu doręczenia zawiadomienia o podejrzeniu. Powołał się na sytuację rodzinną i poprosił o przełożenie wizyty w prokuraturze na inny dzień. Zamiast tego Urząd Prokuratora Generalnego przygotował petycję do Kancelarii Prezydenta, która dotyczy zgody na odwołanie Przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego Tupyckiego.

27 października Trybunał Konstytucyjny uznał art. 366-1 kk, który przewiduje kary za fałszywe oświadczenia za niezgodny z konstytucją. W szczególności Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją uprawnienia NAZK do weryfikacji oświadczeń urzędników, monitorowania stylu życia zgłaszających się podmiotów, ustalania terminowości składania oświadczeń, przepisów o otwartym dostępie do oświadczeń w Jednolitym Rejestrze Państwowym.

25 listopada Prezydent zwrócił się do Komisji Weneckiej z pilną prośbą o ocenę sytuacji konstytucyjnej powstałej po decyzji SKU z 27 października.

We wnioskach Komisji Weneckiej stwierdzono, że Sąd Konstytucyjny Ukrainy wymaga reformy i odpolitycznienia.

Prezydent Ukrainy zapowiedział uwzględnienie stanowiska Komisji Weneckiej w przeprowadzaniu reformy sądownictwa.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-