Kryzys konstytucyjny - Komisja Wenecka opublikowała swoje wnioski

Kryzys konstytucyjny - Komisja Wenecka opublikowała swoje wnioski

Ukrinform
Komisja Wenecka zwróciła uwagę na poważne uchybienia w decyzji SKU z 27 października 2020 r. w sprawie konstytucyjnej petycji 47 posłów Ukrainy w kwestii zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ukraińskiej ustawy „O przeciwdziałaniu korupcji”.

Jak donosi korespondent Ukrinformu, wynika to z wniosków Komisji z 10 grudnia, przyjętych na pilną prośbę Prezydenta Ukrainy.

„Podsumowując, decyzja 13-r / 2020 pokazuje, że styl uzasadnienia i przygotowania orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny ma poważne braki, nie spełnia standardów jasności uzasadnienia w procedurach konstytucyjnych i wymaga poprawy” - stwierdziła Komisja Wenecka.

W szczególności, jak wyjaśniono, decyzja SKU zawiera ewentualny konflikt interesów, rozszerza zakres norm prawnych uznawanych za niekonstytucyjne, a także niepewność co do ram czasowych wykonania tej decyzji przez parlament.

Ponadto eksperci Komisji wskazali, że decyzja SKU była niekompletna i nieprzekonująca.

W konkluzjach stwierdzono również, że decyzja zawiera wiele odniesień do norm międzynarodowych, ale nie rozpoczyna dyskusji w kontekście ukraińskiego ustawodawstwa krajowego.

„Podczas ogólnej prezentacji zasad niezawisłości sądownictwa wydaje się brakować wielu uzasadnień” - czytamy we wnioskach.

Ponadto, zdaniem Komisji Weneckiej, decyzja nie wyjaśnia, dlaczego uchyla przepisy prawne (na podstawie oświadczenia) wszystkich urzędników, ale te uzasadnienia dotyczą tylko sędziów.

Przypomnijmy, 27 października Trybunał Konstytucyjny uznał art. 366-1 kk, który przewiduje kary za fałszywe oświadczenia za niezgodny z konstytucją. W szczególności Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją uprawnienia NAZK do weryfikacji oświadczeń urzędników, monitorowania stylu życia zgłaszających się podmiotów, ustalania terminowości składania oświadczeń, przepisów o otwartym dostępie do oświadczeń w Jednolitym Rejestrze Państwowym.

W związku z orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego 29 października Prezydent zwołał w trybie pilnym zamknięte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w celu określenia środków natychmiastowej odpowiedzi państwa na nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i obronności. Na posiedzeniu postanowiono przywrócić publiczny dostęp do Jednolitego Państwowego Rejestru Deklaracji; zabezpieczyć specjalne kontrole NAZK; organy państwowe i organy samorządu lokalnego powinny zabezpieczyć NAZK dostęp do rejestrów i baz danych.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-