Ukraina ma nadzieję, że UE zastosuje nowy mechanizm sankcji wobec Rosji

Ukraina ma nadzieję, że UE zastosuje nowy mechanizm sankcji wobec Rosji

Ukrinform
Ukraina z zadowoleniem przyjmuje i popiera wprowadzenie przez Unię Europejską nowego uniwersalnego mechanizmu sankcji w dziedzinie łamania praw człowieka, który został wczoraj zatwierdzony decyzją Rady UE – komentuje MSZ, donosi Ukrinform.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło uwagę, że naruszenia praw człowieka na dużą skalę są obecnie obserwowane bezpośrednio w Europie. W szczególności dyplomaci ukraińscy stwierdzili, że terytoria Ukrainy - Autonomicznej Republiki Krym czasowo okupowanej przez Federację Rosyjską, a także miasto Sewastopol i niektóre regiony obwodów donieckiego i ługańskiego - od 2014 roku stały się miejscami niemal niekontrolowanego bezprawia dla społeczności światowej, prześladowań za stanowiska obywatelskie, uwięzienia z powodów politycznych, tortur i zabójstw, braku wolności słowa, religii i prawa do zachowania tożsamość narodowa na własnej ziemi.

„Mamy nadzieję, że nowy mechanizm sankcji UE będzie skutecznym i systematycznym narzędziem karania winnych łamania podstawowych praw człowieka na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy i zachęci administrację okupacyjną do zaprzestania tych zbrodni” - poinformowało MSZ.

W komentarzu podkreślono również, że Federacja Rosyjska powinna zapewnić niezakłócony dostęp międzynarodowych organizacji praw człowieka i humanitarnych do okupowanego Krymu i terytoriów wschodniej Ukrainy w celu monitorowania sytuacji w zakresie praw człowieka i ułatwiania warunków życia tamtejszych obywateli Ukrainy.

Na koniec Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło nadzieję, że reżim sankcji praw człowieka będzie elementem naszego regularnego dialogu z UE na temat praw człowieka, a także konsultacji na temat prawnych skutków czasowej okupacji Krymu i Sewastopola.

Przypomnijmy, Rada Ministrów Spraw Zagranicznych UE, która spotkała się w poniedziałek w drodze telekonferencji, zatwierdziła unijne globalne sankcje za łamanie praw człowieka.

System ten nie będzie miał ograniczeń geograficznych i będzie miał zastosowanie do każdej osoby lub instytucji na całym świecie, jeśli jest ona związana z poważnym naruszenia praw człowieka. Sankcje przewidziane w tym pakiecie zostaną nałożone na przestępstwa systemowe, takie jak ludobójstwo, tortury, zabójstwa i zaginięcia, przemoc, systemowe łamanie praw człowieka w stosunku do zgromadzeń i zrzeszania się. Lista takich osób i instytucji zaangażowanych w takie działania zostanie utworzona z inicjatywy państw członkowskich UE, które przedstawią uzasadnione propozycje do rozpatrzenia przez Radę UE.

Osoby i instytucje znajdujące się na takiej liście sankcyjnej będą miały zamrożone aktywa w UE, osoby fizyczne otrzymają zakaz podróżowania do krajów europejskich, a każdy obywatel UE i europejska instytucja finansowa otrzyma zakaz dostarczania jakichkolwiek środków finansowych takim osobom i instytucjom.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-