Poseł UE skomentowała sytuację z SKU - To więcej niż sygnał alarmowy

Poseł UE skomentowała sytuację z SKU - To więcej niż sygnał alarmowy

Ukrinform
Poseł Viola von Cramon, zastępca współprzewodniczącej Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina i członek Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, wezwała ukraińskich ustawodawców do znalezienia prawnego wyjścia z kryzysu konstytucyjnego.

Napisała o tym w oświadczeniu, które opublikowała na swojej stronie internetowej 3 listopada.

„W tej niepewnej sytuacji Ukraina musi działać z najwyższą czujnością. Siły postępowe, zwłaszcza w parlamencie (Ukraina), powinny przewodzić temu procesowi. Pośpieszne i całkowite ponowne uruchomienie Trybunału Konstytucyjnego niesie ze sobą ogromne ryzyko i może pogorszyć sytuację. Rozwiązaniem kryzysu jest prawowity, sprawiedliwy i niezawisły Trybunał Konstytucyjny, który nie zostanie zmonopolizowany przez Administrację Prezydenta ani żadną inną instytucję”- czytamy w dokumencie.

Von Cramon nazwała sytuację na Ukrainie „czymś więcej niż sygnałem alarmowym”, ponieważ kilku sędziów, którzy jej zdaniem mogą mieć konflikt interesów i być pod wpływem ukraińskich oligarchów i sił prorosyjskich, zdołało zniszczyć całą strukturę antykorupcyjną. Zniszczenie takiej struktury antykorupcyjnej, zdaniem von Cramon, automatycznie pociąga za sobą naruszenie zobowiązań Ukrainy wynikających z układu stowarzyszeniowego z UE i zagraża innym ważnym osiągnięciom, w tym ruchu bezwizowemu z Unią Europejską.

Zdaniem europosła sędziowie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy wprowadzili cały kraj w skrajnie niebezpieczny kryzys konstytucyjny, który oprócz przepisów antykorupcyjnych może zagrozić innym ważnym reformom, w szczególności legislacji językowej i bankowej.

„Unia Europejska nadal wspiera naród ukraiński, któremu nie wolno cierpieć z powodu działań skorumpowanych urzędników. Ponadto, wspólnie z partnerami międzynarodowymi, jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy prawnej i finansowej siłom postępowym w Radzie Najwyższej w celu znalezienia prawnego rozwiązania tego kryzysu, które nie narusza zasady podziału władzy między organami zarządzającymi” - powiedziała von Cramon.

Przypomnijmy, 27 października Trybunał Konstytucyjny uznał art. 366-1 Kodeksu Karnego, który przewiduje karę za fałszywe oświadczenie, za niezgodny z Konstytucją. Ten artykuł Kodeksu Karnego przewiduje odpowiedzialność w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności za świadome podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu osoby powołanej do pełnienia funkcji państwowych lub samorządu terytorialnego.

28 października na podstawie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, Narodowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji zamknęła dostęp do Rejestru Oświadczeń. Agencja stwierdziła, że sędziowie Sądu Konstytucyjnego podjęli taką decyzję we własnym interesie, gdyż u kilku z nich Agencja znalazła oznaki podania nieprawdziwych informacji.

29 października Prezydent zwołał w trybie pilnym zamknięte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w celu określenia środków natychmiastowej odpowiedzi państwa na nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i obronności.

30 października Prezydent przedłożył Radzie Najwyższej projekt ustawy „O przywróceniu zaufania w sądownictwie konstytucyjnym”, w którym proponuje się uznanie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego z 27 października 2020 r. za „nieważne”, ponieważ zostało przyjęte w świetle rzeczywistego konfliktu interesów.

Ponadto przewiduje się, że uprawnienia SKU, które obowiązywały w momencie podjęcia decyzji, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-