Decyzja Sądu Konstytucyjnego w sprawie e-deklaracji jest sprzeczna z międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy – UE

Decyzja Sądu Konstytucyjnego w sprawie e-deklaracji jest sprzeczna z międzynarodowymi zobowiązaniami Ukrainy – UE

Ukrinform
Orzeczenie Sądu Konstytucyjnego Ukrainy z 27 października narusza kluczowe zobowiązania Ukrainy w stosunkach z partnerami międzynarodowymi, w szczególności z UE.

Potrzebne są skoordynowane działania prezydenta, rządu i parlamentu Ukrainy, aby znaleźć trwałe i sensowne rozwiązanie tego problemu – napisano w oświadczeniu rzecznika UE, które zostało opublikowane 3 listopada na stronie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, donosi Ukrinform.

„Postanowienia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy z 27 października 2020 r. w sprawie elementów infrastruktury antykorupcyjnej mają daleko idące konsekwencje dla całej infrastruktury antykorupcyjnej na Ukrainie, która powstała po Rewolucji godności w 2014 roku. Decyzja ta podaje również w wątpliwość szereg zobowiązań międzynarodowych, jakie Ukraina podjęła w stosunkach z partnerami międzynarodowymi, w tym z UE. Walka z korupcją jest jednym z kluczowych wskaźników i zobowiązań, jakie Ukraina podjęła w ramach Układu o stowarzyszeniu, niedawno uzgodnionego programu pomocy makrofinansowej UE-Ukraina oraz procesu liberalizacji reżimu wizowego”- czytamy w dokumencie.

Zgodnie z oświadczeniem UE zdaje sobie sprawę z złożoności problemu i z zadowoleniem przyjmuje pilność, z jaką Prezydent i Rząd chcą go rozwiązać.

„Wzywamy ukraińskie władze do szybkiego przywrócenia przepisów dotyczących elektronicznej deklaracji dochodów i związanych z nimi zadań Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji, a także do ustabilizowania statusu prawnego Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy do 16 grudnia, w terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny” - brzmi oficjalne stanowisko UE.

„W interesie wszystkich Ukraińców konieczna jest reforma prawna. Wzywamy Prezydenta, Rząd i Radę Najwyższą do współpracy w celu znalezienia szerokiego i trwałego rozwiązania. UE jest gotowa pomóc ukraińskim partnerom w tej sprawie” - dodał rzecznik UE.

Przypomnijmy, 27 października Trybunał Konstytucyjny na wniosek 47 posłów z frakcji „Platforma Opozycyjna za Życie” i grupy parlamentarnej „Za przyszłość” uznał art. 366-1 Kodeksu Karnego o karach za fałszywe oświadczenia oraz niektóre przepisy ustawy o przeciwdziałaniu korupcji za niezgodne z Konstytucją.

W związku z orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego 29 października Prezydent zwołał w trybie pilnym zamknięte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w celu określenia środków natychmiastowej odpowiedzi państwa na nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i obronności. Na posiedzeniu postanowiono przywrócić publiczny dostęp do Jednolitego Państwowego Rejestru Deklaracji; zabezpieczyć specjalne kontrole NAZK; organy państwowe i organy samorządu lokalnego powinnny zabezpieczyć NAZK dostęp do rejestrów i baz danych.

Ponadto Prezydent Ukrainy przedstawił w Radzie Najwyższej w trybie pilnym ustawę „O przywróceniu zaufania publicznego do sądownictwa konstytucyjnego” (№4288), w której proponuje się pozbawienie uprawnień obecnego składu Sądu Konstytucyjnego.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-