Prezydent jest gotowy do rozwiązania Parlamentu w przypadku kryzysu politycznego

Prezydent jest gotowy do rozwiązania Parlamentu w przypadku kryzysu politycznego

Ukrinform
Prezydent Wołodymyr Zełenski jest gotowy do rozwiązania Rady Najwyższej, jeśli parlament nie poprze ustawy o odnowieniu Sądu Konstytucyjnego, co doprowadzi do poważnego politycznego kryzysu w państwie.

Oświadczył to w programie „Swoboda słowa” na ICTV, donosi korespondent Ukrinform.

Zapytany, czy jest gotowy do rozwiązania parlamentu, gdyby Rada Najwyższa nie poparła jego ustawy o odnowieniu Sądu Konstytucyjnego, Zełenski powiedział: „Chcę, aby ten parlament działał na rzecz państwa ... Od realizacji naszego planu i wniosków, jakie wyciągną nasi posłowie, będzie to również zależało. Dlatego jeśli doprowadzi to do kryzysu politycznego i rzeczywistego konfliktu politycznego, a zobaczę, że nie mam poparcia w Radzie Najwyższej, a zwłaszcza u „sług narodu”(...) Mimo wszystko to dzięki mnie stali się posłami i przy wsparciu społeczeństwa - ich głosowania. I muszą rozumieć odpowiedzialność".

Wcześniej, podczas spotkania frakcji „Sługa Narodu” 2 listopada, Prezydent wezwał posłów do wsparcia przedterminowego wygaśnięcia uprawnień obecnego SKU.

Przypomnijmy, 27 października Trybunał Konstytucyjny uznał art. 366-1 Kodeksu Karnego, który przewiduje karę za fałszywe oświadczenie, za niezgodny z Konstytucją. Ten artykuł Kodeksu Karnego przewiduje odpowiedzialność w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności za świadome podanie nieprawdziwych informacji w oświadczeniu osoby powołanej do pełnienia funkcji państwowych lub samorządu terytorialnego.

28 października na podstawie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, Narodowa Agencja ds. Przeciwdziałania Korupcji zamknęła dostęp do Rejestru Oświadczeń. Agencja stwierdziła, że sędziowie Sądu Konstytucyjnego podjęli taką decyzję we własnym interesie, gdyż u kilku z nich Agencja znalazła oznaki podania nieprawdziwych informacji.

29 października Prezydent zwołał w trybie pilnym zamknięte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w celu określenia środków natychmiastowej odpowiedzi państwa na nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i obronności.

30 października Prezydent przedłożył Radzie Najwyższej projekt ustawy „O przywróceniu zaufania w sądownictwie konstytucyjnym” , w którym proponuje się uznanie orzeczenia Sądu Konstytucyjnego z 27 października 2020 r. za „nieważne”, ponieważ zostało przyjęte w świetle rzeczywistego konfliktu interesów.

Ponadto przewiduje się, że uprawnienia SKU, które obowiązywały w momencie podjęcia decyzji, wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-