Zełenski dla Financial Times: Nie mogę pozwolić sądom na odrzucenie reform antykorupcyjnych

Zełenski dla Financial Times: Nie mogę pozwolić sądom na odrzucenie reform antykorupcyjnych

publikacja
Ukrinform
Niedawne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podważają praworządność i mają na celu zakończenie euroatlantyckiej integracji Ukrainy

Ukraina jest atakowana. Nie tylko na swoim terytorium, ale także we własnych demokratycznych instytucjach. Chcę zapewnić naszych międzynarodowych partnerów, że stawimy opór i wygramy.

W zeszłym tygodniu Trybunału Konstytucyjny Ukrainy podjął destrukcyjną decyzję, próbując zniszczyć nasz system antykorupcyjny. Sędziowie ogłosili, że Krajowa Agencja ds. Zapobiegania Korupcji nie ma konstytucyjnego prawa do analizowania i publikowania oświadczeń majątkowych składanych przez urzędników państwowych, a podawanie fałszywych informacji nie będzie już uznawane za przestępstwo.

Wprowadzenie w 2016 roku obowiązkowych deklaracji elektronicznych i odpowiedzialności za nielegalne wzbogacanie się było pierwszym i najważniejszym krokiem w budowie systemu eliminacji korupcji na Ukrainie. Wtedy to Ukraińcy dowiedzieli się o skandalicznym bogactwie wysokich urzędników, wykazanym w deklaracjach.

Podważanie tego procesu jest próbą zniszczenia istotnej części zdobyczy antykorupcyjnych, które nastąpiły po Rewolucji Godności dzięki ukraińskiemu społeczeństwu obywatelskiemu i wsparciu zachodnich partnerów. Próba ta jest następstwem kolejnych niedawnych decyzji Trybunału Konstytucyjnego, która podważyła autorytet i kierownictwo Narodowego Biura Antykorupcyjnego powołanego do badania łapownictwa wśród wyższych urzędników państwowych.

Decyzje te są częścią systematycznych wysiłków zmierzających do podważenia praworządności, zatrzymania postępu, jaki dokonaliśmy w walce z korupcją, osłabienia naszego społeczeństwa i gospodarki, a ostatecznie zakończenia euroatlantyckiej integracji Ukrainy.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że w Trybunale Konstytucyjnym toczy się szereg innych spraw (pozwy posłów prorosyjskich i popieranych przez oligarchów), których celem jest cofnięcie naszych ostatnich ważnych reform w obszarach takich jak rynek gruntów, bankowość i sąd antykorupcyjny. Jestem dumny, że mogliśmy przeprowadzić te istotne dla kraju reformy, ale teraz Trybunał Konstytucyjny cynicznie grozi, że położy im kres.

Liderzy tej kampanii są dobrze znani: jest to związek rosyjskich marionetek i niektórych czołowych ukraińskich oligarchów, którzy czują się zagrożeni działaniami naszych instytucji antykorupcyjnych. Sprzeciwiają się integracji z UE i NATO, współpracy Ukrainy z MFW oraz przyjętym w społeczeństwie regułom, które są niezbędne dla 99%, a nie tylko dla jednego procenta.

Jako Prezydent Ukrainy nigdy nie pozwolę, aby te mroczne siły odniosły sukces w próbie kontrrewolucji. Priorytet narodu ukraińskiego jest jak nigdy dotąd jasny: wykorzenienie korupcji i wzmocnienie rządów prawa.

Aby chronić i wzmacniać naszą infrastrukturę antykorupcyjną, zdecydowałem się podjąć szereg działań nadzwyczajnych. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, której przewodniczę, podjęła kroki w celu przywrócenia deklaracji elektronicznych.

Złożyłem również do parlamentu projekt Ustawy o przywróceniu instytucji antykorupcyjnych i poprosiłem naszych urzędników o kontynuowanie działań antykorupcyjnych bez względu na okoliczności. Ponadto zwróciłem się do parlamentu o zmianę składu Trybunału Konstytucyjnego, który stracił wiarygodność i autorytet.

To parodia, a nie sąd, a jego przewodniczący jest podejrzanym w sprawie, w związku z tym, że w 2018 roku nabył nieruchomość na okupowanym przez Rosję Krymie, łamiąc ukraińskie ustawodawstwo, i nie zgłosił tego w swoim oświadczeniu elektronicznym.

NAPK prowadzi również śledztwo wsprawie kilku innych sędziów tego sądu, ponieważ nie ujawnili oni w pełni swoich dochodów, na podstawie tego samego prawodawstwa, które właśnie zostało przez nich uznane za nielegalne - jest to rażący i niedopuszczalny konflikt interesów. Nic dziwnego, że nawet przed tym kryzysem tylko 2,2% społeczeństwa Ukrainy w pełni ufało Trybunałowi Konstytucyjnemu. Tych sędziów należy zastąpić niezależnymi, szanowanymi prawnikami.

Rozpoczynamy również dochodzenie w sprawie osób, które działały nielegalnie w imieniu znanych, potężnych grup finansowych i sił zewnętrznych, aby zniszczyć nasze organy antykorupcyjne. Ponadto zwróciłem się do Rządu o rozpoczęcie konsultacji i opracowanie szerokiego i ambitnego programu reform sądownictwa, który obejmie restrukturyzację i „oczyszczenie” sądów.

W tym trudnym czasie wzywam ukraińskie społeczeństwo obywatelskie i wszystkie siły polityczne, które wspierają reformy, do zjednoczenia i współpracy w walce o duszę i przyszłość naszego państwa. Wzywam również naszych międzynarodowych partnerów i sojuszników do dalszego wspierania nas i udowodnienia błędu tym, którzy próbują oprzeć się naszej współpracy i zmienić jej bieg.

„Financial Times”, 2 listopada 2020 roku


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-