Stefanyszyna zapewnia, że nie będzie możliwe pozbawienie Ukrainy ruchu bezwizowego z UE

Stefanyszyna zapewnia, że nie będzie możliwe pozbawienie Ukrainy ruchu bezwizowego z UE

komentarz
Ukrinform
Siły, które dążą do powstrzymania europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy oraz do pozbawienia Ukraińców ruchu bezwizowego z UE, nie osiągną swoich celów.

O tym mówi oświadczenie wicepremier ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Oleny Stefanyszyny w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego, które ukazało się na Facebooku, donosi Ukrinform.

„Bez wiz do UE! W kraju są siły zainteresowane zatrzymaniem europejskiej i euroatlantyckiej integracji Ukrainy, a jednocześnie pozbawieniem Ukraińców ruchu bezwizowego. Zapewniam, że im się to nie uda!” - powiedziała Stefanyszyna.

Zauważyła, że ​​okoliczności, w jakich zapadły ostatnie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, budzą wątpliwości i oburzenie.

Jej zdaniem to kolejny sygnał, że reforma sądownictwa, nad którą obecnie pracuje Komisja Wenecka, powinna zostać doprowadzona do logicznego zakończenia.

Wicepremier przypomniała, że Prezydent Wołodymyr Zełenski zwołuje pilne posiedzenie RBNiO 29 października w celu rozwiązania istotnych kwestii, a także zapowiedział, że skorzysta z prawa inicjatywy ustawodawczej do przywrócenia skutecznego funkcjonowania elektronicznego systemu deklaracji i odpowiedzialności za naruszenie przepisów antykorupcyjnych.

Ponadto Stefanyszyna podkreśliła, że ​​Rząd ze swojej strony podejmuje również działania, które uniemożliwiają zatrzymanie już rozpoczętych reform, w tym tych, które są podstawą naszej europejskiej i euroatlantyckiej integracji.

„Przypominam, że taki kurs Ukrainy do UE i NATO jest ostateczny, nieunikniony i zapisany w Konstytucji Ukrainy” - podkreśliła Stefanyszyna.

Wcześniej media informowały w nawiązaniu do tekstu listu ambasadora Ukrainy przy UE Mykoły Toczyckiego do Stefanyszyny, że Unia Europejska jest zaniepokojona ostatnimi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego Ukrainy w sprawie działalności organów antykorupcyjnych, które mogą stać się podstawą do czasowego zawieszenia ruchu bezwizowego.

Jak podawał Ukrinform, 27 października Trybunał Konstytucyjny uznał art. 366-1 Kodeksu Karnego za niezgodny z Konstytucją, który przewiduje karę za nieścisłe oświadczenie.

W szczególności ten przepis Kodeksu Karnego przewiduje odpowiedzialność w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności za złożenie przez podmiot oświadczenia o świadomie nieprawdziwej informacji w oświadczeniu osoby upoważnionej do pełnienia funkcji państwowej lub samorządu terytorialnego.

W dniu 28 października o godzinie 19:00 Krajowa Agencja ds. Przeciwdziałania Korupcji, zgodnie z postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego, zamknęła dostęp do Rejestru Oświadczeń.

NAPK poinformował, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego podjęli tę decyzję we własnym interesie, gdyż wydział ujawnił oznaki składania fałszywych informacji przez kilku sędziów.

Jednocześnie Kancelaria Prezydenta poinformowała, że ​​Wołodymyr Zełenski wykorzysta swoje prawo do inicjatywy ustawodawczej w celu przywrócenia stałego i najbardziej efektywnego działania elektronicznego systemu deklaracji oraz nieuchronności odpowiedzialności za umyślne łamanie tych zasad.

29 października Prezydent zwołał pilne zamknięte posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w celu określenia środków pilnej i właściwej odpowiedzi państwa na nowe zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego i obronności kraju.

prs


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-