Parlament uchwalił ustawę o „bankowości”

Parlament uchwalił ustawę o „bankowości”

Ukrinform
Rada Najwyższa w drugim czytaniu zatwierdziła projekt ustawy „W sprawie zmian niektórych ustawodawczych aktów prawnych Ukrainy dla poprawy niektórych mechanizmów regulacji bankowych”

Za przyjęciem tej decyzji głosowało 270 deputowanych - donosi korespondent Ukrinform.

Prawo to gwarantuje nieuchronność wycofania banków z rynku. Jeżeli sąd uzna za niezgodną z prawem decyzję NBU o wycofaniu banku z rynku, procedura niewypłacalności lub likwidacja banku nie zostanie wstrzymana. W związku z tym sprzedaż aktywów i rozliczenia z deponentami i wierzycielami banku będą kontynuowane. W rzeczywistości prawo zezwala na usunięcie „białych plam” w przepisach, które wcześniej pozwalały sądom na reanimację banków wycofanych z rynku z powodu niewypłacalności. Zdolność sądów do przywracania banków do życia jest ograniczona w wielu krajach, w tym w Unii Europejskiej.

Po drugie, ustawa zmienia procedurę odwoływania się od decyzji Narodowego Banku i innych organów państwowych w procesie wycofywania banków z rynku. Sądy nie powinny zastępować Narodowego Banku Polskiego. Powinny mieć możliwość przeglądu decyzji pod kątem legalności, ale nie powinny kwestionować obliczeń, ocen i wniosków dokonanych w ramach uprawnień organów regulacyjnych i ich osądów technicznych.

Po trzecie, prawo wyraźnie określa warunki wstępne i procedurę uzyskania odszkodowania przez byłych właścicieli, jeżeli sąd uzna decyzję NBU za niezgodną z prawem. Aby procedura obliczania rekompensaty była przejrzysta i bezstronna, a kluczową rolę w tej sprawie odegra międzynarodowa firma audytorska.

Po czwarte, ustawa usprawnia procedurę decyzyjną Narodowego Banku Polskiego. Wyjaśniono szereg zasad dotyczących „profesjonalnego osądu” i praw proceduralnych. W szczególności prawo ujawni problemy banków na wcześniejszym etapie, a tym samym zachowa swoje aktywa i usunie banki z rynku przy najmniejszych stratach.

Po piąte, państwo ma teraz więcej opcji dotyczących nacjonalizacji banków w razie potrzeby, w tym narzędzia do utworzenia banku przejściowego lub przeniesienia części portfela zobowiązań i aktywów do banku przyjmującego. Uczyni to proces o wiele bardziej wydajnym, aby taki bank mógł rozpocząć pracę niemal natychmiast.

Przypomnijmy, 30 marca Rada Najwyższa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt ustawy „W sprawie zmian niektórych ustawodawczych aktów prawnych Ukrainy dla poprawy niektórych mechanizmów regulacji bankowych” (nr 2571-d) i skróciła czas przygotowań do drugiego czytania.

Ustawa ta jest głównym warunkiem kontynuacji współpracy Ukrainy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.

Podczas przygotowywania projektu ustawy nr 2571-d do drugiego czytania posłowie wprowadzili do niego ponad 16 tysięcy poprawek.

27 kwietnia Komisja Finansów, Podatków i Polityki Celnej zaleciła Radzie Najwyższej przyjęcie ustawy o „bankowości” w drugim czytaniu.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-