Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa świat do wywarcia nacisku na Rosję, aby zmusić ją do wykonania nakazu sądowego ONZ w sprawie Medżlisu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa świat do wywarcia nacisku na Rosję, aby zmusić ją do wykonania nakazu sądowego ONZ w sprawie Medżlisu

Ukrinform
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa społeczność międzynarodową do dalszego wywierania presji na Federację Rosyjską i do zaostrzenia sankcji w celu egzekwowania postanowienia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie niemożliwości zakazania działalności Medżlisu Tatarów krymskich na okupowanym Krymie.

Jest to zapisane w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, w związku z czwartą rocznicą zakazania przez rosyjską administrację okupacyjną działalności Medżlisu Tatarów krymskich na okupowanym Krymie - 26 kwietnia.

„Minęły 4 lata od czasu zakazu działalności Medżlisu Tatarów krymskich przez rosyjską administrację okupacyjną na czasowo okupowanym terytorium Ukrainy - w Autonomicznej Republice Krymu i Sewastopolu. Później sąd najwyższy państwa okupującego podtrzymał tę nielegalną decyzję. Stało się to kolejnym dowodem rażącego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka, przejawem dyskryminacji rasowej, elementem szeroko zakrojonej kampanii zastraszania i prześladowania tych, którzy nie zgadzają się z okupacją półwyspu oraz fikcyjnymi wynikami tzw. referendum z 16 marca 2014 r., zorganizowanego praktycznie pod bronią wojsk okupacyjnych i nieuznanego przez społeczność międzynarodową - podkreśliło ministerstwo spraw zagranicznych.

Napisano, że dziś, w ramach trwających represji wobec dysydentów, około 120 obywateli Ukrainy, z których większość to Tatarzy Krymscy, jest nielegalnie przetrzymywana lub prześladowana przez Rosję z powodów politycznych na terytorium Federacji Rosyjskiej i tymczasowo okupowana Krymie. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy administracja okupacyjna wydała ostrzeżenia o niedopuszczalności naruszeń „prawa do zgromadzeń” członkom Medżlisu Tatarów krymskich, działaczom narodowego ruchu krymsko-tatarskiego, w tym Eminine Avamilevej, Abdureshytu Dżeparowu i innym działaczom.

„Zakaz działalności Medżlisu Tatarów krymskich naruszył podstawowe zasady prawa, w tym Międzynarodową konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Konwencję Rady Europy o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a także prawo ludności rdzennej Ukrainy, Krymu do reprezentowania siebie i samorządu, przyznane na mocy Deklaracji praw ludów tubylczych 13 września 2007 r. (ang. United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples).Naruszenie przez Rosję prawa międzynarodowego dotyczącego Tatarów Krymskich jest obecnie rozpatrywane również przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości ONZ, który swoim postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2017 r. zobowiązał Rosję do powstrzymania się od podejmowania lub podtrzymywania ograniczeń odnośnie zdolności Tatarów Krymskich do utrzymania własnych instytucji, w tym Medżlisu, a także zapewnia wolnego wjazdu i wyjazd na Krym przywódcom i członkom Medżlisu Tatarów krymskich” - przypomniało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy, stwierdzając, że Rosja celowo ignoruje tę decyzję ONZ przez trzy lata.

Przypomnijmy, 16 stycznia 2017 r. Ukraina złożyła pozew do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ONZ przeciwko Rosji za naruszenie Konwencji o finansowaniu terroryzmu i Konwencji o zakazie dyskryminacji rasowej.

Zarzuty wysunięte w stosunku do Rosji obejmują: dostarczanie broni i innej pomocy nielegalnym siłom zbrojnym; zbicie lotu malezyjskich linii lotniczych MH17; ostrzał obszarów mieszkalnych Mariupola i Kramatorska; zniszczenie cywilnego autobusu pasażerskiego w pobliżu Wołnowachy; wybuch podczas pokojowego zgromadzenia w Charkowie; dyskryminacja społeczności ukraińskich i Tatarów krymskich; zakaz działalności Medżlisu Tatarów krymskich; fale zniknięć, morderstwa, nielegalne przeszukania, rewizje, zatrzymania; ograniczenia w nauczaniu języków ukraińskiego i krymskiego tatarskiego.

6 marca 2017 r. odbyły się pierwsze przesłuchania w Hadze. 19 kwietnia 2017 r. ogłoszono decyzję. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze orzekł, że Rosja powinna wznowić działalność Medżlisu Tatarów krymskich i zapewnić dostępność edukacji na Krymie w języku ukraińskim.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2021 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-