Nowy rząd Ukrainy - kto przyszedł i co zamierza zrobić

Nowy rząd Ukrainy - kto przyszedł i co zamierza zrobić

publikacja
Ukrinform
Parlament Ukrainy na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjął rezygnację premiera Ołeksija Honczaruka i wyznaczył na nowego szefa rządu Denysa Szmyhala.

Zgodnie z Konstytucją rząd Ukrainy (Rada Ministrów) jest najwyższym organem w systemie organów wykonawczych, w skład którego wchodzą premier, wicepremierowie i ministrowie.

Premier Ukrainy jest powoływany przez parlament na wniosek Prezydenta Ukrainy.

Minister Obrony i Minister Spraw Zagranicznych są również powoływani na wniosek Prezydenta Ukrainy, podczas gdy inni członkowie rządu są powoływani przez Radę Najwyższą na wniosek Premiera.

Przemawiając w parlamencie 4 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński przyznał, że poprzedni rząd ma „wyniki”, które obejmowały obniżenie inflacji, stopę dyskontową Narodowego Banku Ukrainy, walkę z szarymi strefami, w tym hazardem i nielegalnymi stacjami benzynowymi, rozpoczęcie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmniejszające rolę państwa w gospodarkach, ale dziś Ukraińcom to nie wystarczy. Skrytykował poprzedni rząd, kierowany przez Ołeksija Honczaruka, za nieskuteczne zwalczanie przemytu, braki w budżecie i spadający poziomy przemysłu.

Premier Ołeksij Honczaruk podziękował swojemu zespołowi za pracę i podkreślił, że w jego rządzie nie ma korupcji i że systematycznie z nią walczy, oraz, że położył podwaliny pod dalszy rozwój kraju.

Nowy premier Ukrainy, 45-letni Denys Szmyhal, był wicepremierem i ministrem rozwoju gmin i terytoriów, a wcześniej był szefem regionalnej administracji państwowej w Iwano-Frankowsku. Ma dyplom z ekonomii. 291 posłów głosowało za jego wyznaczeniem.

Rezygnacja szefa Rady Ministrów oznacza również rezygnację całego rządu, więc tego samego dnia, 4 marca, Rada Najwyższa 277 głosami zatwierdziła nowy skład Rady Ministrów. W szczególności na nowy rząd głosowała frakcja prezydencka „Sługa Narodu” (228 głosów), dwa koła parlamentarne: „Za przyszłość” (18 głosów) i „Zaufanie” (17 głosów) oraz 14 innych niefrakcyjnych posłów.

Inne frakcje parlamentarne nie poparły nowego rządu. Frakcja Platforma Opozycyjnej – Za życie zagłosowała przeciwko (33 głosów), frakcja Europejskiej Solidarności byłego prezydenta Petra Poroszenki zagłosowała przeciwko (23), frakcja Batkiwszczyna wstrzymała się od głosu (20 głosów) i 20 posłów z partii Hołos wyszło z posiedzenia Rady.

Na swoich stanowiskach pozostali: wicepremier - minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow - oraz trzech ministrów: minister sprawiedliwości Denys Maluśka, minister infrastruktury Władysław Kryklij i minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Były minister spraw zagranicznych Wadym Prystajko - teraz wicepremier ds. Integracji europejskiej i euroatlantyckiej, a z Dmytro Kulebą wymienili stanowiska.

Rada zatwierdziła zaproponowaną przez prezydenta kandydaturę generała-porucznika Andrija Tarana jako ministra obrony.

Wicepremierem - ministrem ds. reintegracji tymczasowo okupowanych terytoriów (nie było tego ministerstwa w poprzednim rządzie), został Ołeksij Reznikow, który przed tą nominacją był przedstawicielem Ukrainy w Mińskiej Grupie Kontaktowej. Ministerstwo Kultury, Młodzieży i Sportu zostało podzielone - Wadym Hutcajt, który wcześniej kierował tym samym Departamentem w Administracji Miasta Kijowa, został mianowany Ministrem ds. Młodzieży i Sportu. Jednocześnie zamiast ministerstwa terytoriów czasowo okupowanych i osób przesiedlonych wewnętrznie będzie teraz Ministerstwo ds. weteranów i będzie prowadzone przez Serhija Basaraba.

Ministrem Zdrowia został doktor Ilja Jemec (był już na tym stanowisku w latach 2010-2011), ministrem polityki społecznej została Maryna Łazebna, była szefowa Państwowej Służby Społecznej Ukrainy, ministrem Gabinetu Ministrów - Ołeh Niemczinow, były sekretarz stanu w Ministerstwie ds. Młodzieży i Sportu, ministrem finansów - Ihor Umanski (poprzednie stanowisko - doradca prezydenta Ukrainy), a ministrem rozwoju wspólnot i terytorium został Ołeksij Czernyszow, do jego obecnej nominacji - szef obwodowej administracji państwowej Kijowa.

Cztery Ministerstwa pozostały nieobsadzone. Są to stanowiska szefów Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Energii i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy oraz Ministerstwa Kultury.

Po zmianach w rządzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zeleński obiecał zrewidować decyzje personalne na innych stanowiskach państwowych - w skład władzy wykonawczej wchodzi kilkadziesiąt wyspecjalizowanych służb, agencji, inspekcji i komisji - a także rady nadzorcze.

Premier Denys Szmyhal, wśród swoich pierwszych kroków, zapowiedział spotkanie z przedstawicielami bloku finansowego rządu z udziałem Państwowej Służby Celnej, w celu przygotowania poprawek do Konstytucji, spotkanie w sprawie decentralizacji władzy, kontynuację reformy medycznej, przywrócenie,n regionów górniczych z przy pomocy Banku Światowego.

Ponadto nowy rząd planuje opracować szereg programów ekonomicznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw, a także przyciągnąć inwestycje zewnętrzne i wewnętrzne.

Jeśli chodzi o reformę gruntów, nowy premier uważa, że ​​rynek ziemi powinien być najpierw otwarty dla Ukraińców, a możliwość sprzedaży obcokrajowcom powinna zostać podjęta w drodze referendum na terenie całego kraju.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-