W „Głosie Ukrainy” opublikowano ustawę o karach za „głosowanie na dwie ręce”

W „Głosie Ukrainy” opublikowano ustawę o karach za „głosowanie na dwie ręce”

Ukrinform
Gazeta parlamentarna „Głos Ukrainy” opublikowała ustawę nr 404-IX o karaniu deputowanych za głosowanie nieosobowe (tzw. głosowanie na dwie ręce).

Dokument został również opublikowany na stronie internetowej wydania.

Przypomnijmy, 19 grudnia 2019 r. Rada Najwyższa przyjęła ustawę „W sprawie zmian niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy w celu zabezpieczenia głosowania osobistego przez deputowanych Ukrainy na sesjach plenarnych Rady Najwyższej Ukrainy”. 13 stycznia prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę.

Dokument określa odpowiedzialność karną za świadome wykonywanie przez posła w jakikolwiek sposób głosowania na posiedzeniu Rady zamiast innego deputowanego (głosowanie nieosobowe). W tym celu przewidziana jest kara od 3 tysięcy (51 tysięcy hrywien) do 5 tysięcy minimalnych dochodów obywateli niepodlegających opodatkowaniu (85 tysięcy hrywien).

W przypadku, gdy podczas głosowania członek parlamentu ujawni na sesji plenarnej fakt naruszenia wymogów dotyczących głosowania osobistego (głosowanie zamiast innego posła), rozpatrywanie porządku obrad na jego wniosek zostanie przerwane. Ustawa określa procedurę, według której przewodniczący sesji plenarnej ustala obecność odpowiedniego deputowanego na sali obrad, a w razie jego braku informuje Radę Najwyższą o naruszeniu wymogów dotyczących głosowania osobistego i poleca Komisji Osobistej usunięcie karty do głosowania takich osób. Następnie należy przeprowadzić ponowne głosowanie.

Następnie przewodniczący instruuje aparat Parlamentu, aby natychmiast przygotował raport na temat naruszenia wymogów głosowania przez posła. Powiadomienie takie, wraz z protokołem, transkrypcją z odpowiedniego posiedzenia plenarnego, a także nagranie wideo, po jego przygotowaniu, przekazuje się marszałkowi w celu przekazania do Państwowego Biura Śledczego.

Zgodnie z art. 216 kodeksu postępowania karnego dochodzenia przedprocesowe dotyczące takich przestępstw będą prowadzone przez śledczych z Państwowego Biura Śledczego.

Ponadto prawo stanowi, że dziennikarze akredytowani w parlamencie mogą zwracać się do aparatu Parlamentu, kiedy odnotowali fakt, dotyczący osobistych naruszeń prawa głosu.

Ustawa wejdzie w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w „Głosie Ukrainy”.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-