Wspólne oświadczenie „Normandzkiej Czwórki” w Paryżu

Wspólne oświadczenie „Normandzkiej Czwórki” w Paryżu

dokument
Ukrinform
Przywódcy formatu normandzkiego po wynikach szczytu z 9 grudnia w Paryżu osiągnęli formalne porozumienie w kilku kwestiach.

Jest to określone w zatwierdzonych „Ogólnych uzgodnionych konkluzjach szczytu paryskiego w „formacie normandzkim”w dniu 9 grudnia 2019 r.” - powiedział korespondent Ukrinform.

Oto pełny tekst wniosków.

Prezydent Republiki Francuskiej, Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, Prezydent Federacji Rosyjskiej i Prezydent Ukrainy spotkali się dziś w Paryżu.

Uzgodnienia z Mińska (protokół z Mińska z 5 września 2014 r., Memorandum z Mińska z 19 września 2014 r. i kompleks wydarzeń z Mińska z 12 lutego 2015 r.) nadal stanowią podstawę formatu normandzkiego, a państwa członkowskie zobowiązały się do ich pełnego wdrożenia.

Podkreśla się wspólne pragnienie trwałego i integracyjnego budowania zaufania i bezpieczeństwa w Europie, opartego na zasadach OBWE, dla której rozwiązanie konfliktu na Ukrainie jest jednym z wielu ważnych kroków.

Na tej podstawie zdecydowano:

1. Natychmiastowe środki w celu ustabilizowania sytuacji w strefie konfliktu:

Strony zobowiązują się do pełnego i kompleksowego wdrożenia systemu zawieszenia broni, przez wdrożenie wszystkich niezbędnych środków wspierających system zawieszenia broni do końca 2019 r.

- będą wspierać opracowywanie i wdrażanie zaktualizowanego planu działania w sprawie rozminowania na podstawie decyzji trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie działań przeciwminowych.

- będą wspierać porozumienie w ramach trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie trzech dodatkowych miejsc wycofania w celu wycofania sił i obiektów do końca marca 2020 r.

- będą zachęcać Trójstronną Grupę Kontaktową do sprzyjania uwolnieniu i wymianie osób zatrzymanych w związku z konfliktem do końca roku na zasadzie „wszyscy za wszystkich”.

- będą wspierać w ciągu 30 dni od porozumienia w ramach trójstronnej grupy kontaktowej powstanie nowych przejść granicznych, w oparciu przede wszystkim o kryteria humanitarne.

Przypominają, że Specjalna Misja Monitorująca (SMM) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie powinna móc korzystać ze wszystkich możliwości mandatu (od 21 marca 2014 r.) i mieć bezpieczny dostęp do całej Ukrainy w celu pełnego wykonania swojego mandatu.

2. Środki mające na celu wdrożenie postanowień politycznych porozumień mińskich:

Strony wyrażają zainteresowanie osiągnięciem porozumień w formacie normandzkim i trójstronnej grupy kontaktowej w sprawie wszystkich aspektów prawnych ustawy o szczególnym porządku samorządu lokalnego (w sprawie specjalnego statusu) niektórych okręgów obwodu donieckiego i ługańskiego - jak określono w kompleksowych środkach wykonawczych Porozumień Mińskich z 2015 w celu zapewnienia ich dalszego działania.

Uważają za konieczne włączenie „formuły Steinmeiera” do prawa ukraińskiego zgodnie z wersją uzgodnioną przez H4 i Trójstronną grupę kontaktową.

3. Następne kroki:

Strony zwracają się do swoich ministrów spraw zagranicznych i doradców politycznych o egzekwowanie osiągniętych porozumień i uzgodnili, że w ciągu czterech miesięcy zorganizują kolejne spotkanie w tym formacie dotyczące warunków politycznych i bezpieczeństwa, między innymi w celu zorganizowania wyborów lokalnych.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-