Ukraina przedłoży Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ odnowiony projekt rezolucji „krymskiej”

Ukraina przedłoży Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ odnowiony projekt rezolucji „krymskiej”

Ukrinform
Państwo okupacyjne przywraca infrastrukturę jądrową na Krymie, co narusza wcześniej ogłoszony przez Ukrainę status niejądrowy - powiedział wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Jegor Bożok podczas briefingu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku na temat: „Demilitaryzacja, de-okupacja i reintegracja Krymu i Sewastopola (Ukraina): przyszłe wyzwania”, donosi MSZ.

„W ramach tego wydarzenia tematycznego zorganizowanego przez delegację Ukrainy przy ONZ, Bożok poinformował delegacje państw członkowskich ONZ o aktualnej sytuacji na tymczasowo okupowanym Krymie w kontekście postępującej militaryzacji przez Federację Rosyjską półwyspu i przyległych terytoriów morskich” - czytamy w oświadczeniu.

Szczególną uwagę zwrócono na problem odbudowy infrastruktury nuklearnej na Krymie przez okupujące państwo oraz rozmieszczenia obiektów i systemów zdolnych do przenoszenia broni jądrowej, które naruszają wcześniej ogłoszony przez Ukrainę status niejądrowy. Podkreśla się, że ignorowanie tego problemu może mieć daleko idące negatywne konsekwencje zarówno na poziomie regionalnym, jak i globalnym.

Szczególną uwagę zwrócono na niezwykle negatywny wpływ militaryzacji Krymu i otaczających go obszarów morskich na środowisko.

Bożok poinformował także delegatów o zamiarze strony ukraińskiej przedłożenia Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ zaktualizowanego projektu rezolucji „Problem militaryzacji Krymu i Sewastopola na Ukrainie, a także części Morza Czarnego i Azowskiego”, wzywając do jego poparcia. Głównym celem projektu jest zmuszenie Federacji Rosyjskiej do wycofania wszystkich sił zbrojnych z Krymu i zakończenia tymczasowej okupacji.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-