Dziś instytucje UE prezentują projekty na Ukrainie na lata 2019-2021

Dziś instytucje UE prezentują projekty na Ukrainie na lata 2019-2021

Ukrinform
Rada Europy i Przedstawicielstwo Unii Europejskiej przedstawią dziś projekty, które mają zostać wdrożone na Ukrainie w latach 2019-2021.

Prezentacja odbędzie się w Kijowie w piątek, 11 października, w hotelu Hyatt Regency - donosi korespondent Ukrinform.

Wydarzenie odbędzie się podczas pierwszego spotkania miejscowego Komitetu kierowniczego w ramach drugiej fazy programu Partnerstwa dla Dobrego Zarządzania.

Projekt „Zwiększenie działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na Ukrainie” zostanie zrealizowany do końca 2021 roku. Jego budżet wynosi 500 000 EUR, 80% tej kwoty jest finansowane przez UE, a 20% przez Radę Europy. Ma na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i ram regulacyjnych zgodnie ze standardami PE i innymi międzynarodowymi standardami w celu rozwiązania problemów podniesionych przez MONEYVAL, organ monitorujący Rady Europy ds. walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Projekt jest zgodny z priorytetami współpracy określonymi w układzie o stowarzyszeniu UE-Ukraina, programie stowarzyszeniowym i planie działania Rady Europy dla Ukrainy na lata 2018–2021.

Oprócz tego odrębnego projektu krajowego Ukraina uczestniczy w czterech projektach regionalnych o łącznym budżecie 2,4 mln EUR, których celem jest: zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej; wzmocnienie statusu prawnego prawnika; poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez pozasądowe mechanizmy odwoławcze dla ofiar dyskryminacji, przestępstw z nienawiści i mowy nienawiści w krajach Partnerstwa Wschodniego; promowanie dostępu kobiet do wymiaru sprawiedliwości.

av


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniach i wykorzystywaniu dowolnych materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit «ukrinform.pl», jednocześnie cytowanie tłumaczeń materiałów z zagranicznej prasy jest możliwe tylko pod warunkiem umieszczenia odnośnika do strony ukrinform.pl oraz na stronę tego wydania. Cytowanie i wykorzystanie materiałów w offline mediach, aplikacjach mobilnych, SmartTV jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Ukrinformu. Materiały oznaczone jako "reklama" i "PR", jak również materiały w bloku "Komunikat prasowy" są publikowane na prawach reklamy, i odpowiedzialność za ich treść niesie reklamodawca.

© 2015-2020 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-