Ministerstwo Gospodarki zaktualizowało prognozę rozwoju kraju na 2024 rok

Ministerstwo Gospodarki zaktualizowało prognozę rozwoju kraju na 2024 rok

Ukrinform
Ministerstwo Gospodarki, uwzględniając zaktualizowane dane statystyczne i nowe informacje, dokonało przeglądu założeń oraz prognoz rozwoju gospodarczego i społecznego Ukrainy na 2024 rok.

Jak podano w opublikowanej prognozie rozwoju gospodarczego i społecznego Ukrainy na lata 2025-2027, przekazuje Ukrinform, powołując się na Ministerstwo Gospodarki, oczekuje się, że nominalny poziom PKB na koniec 2024 roku wyniesie 7 484,7 mld hrywien (w poprzedniej prognozie było to 7 643 mld hrywien).

Realny wzrost PKB przewidywany jest na poziomie 3,5% (wcześniej prognozowano 4,6%).

Ceny konsumpcyjne wzrosną średnio w ciągu roku o 5,4%, a w grudniu w porównaniu z grudniem roku poprzedniego o 7,9% (w porównaniu do 8,5% i 9,7% w poprzedniej prognozie).

Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników wyniesie 20 581 hrywien, a nominalne, skorygowane o inflację, wzrośnie o 12,0% (wcześniej prognozowano średnie wynagrodzenie na poziomie 21 809 hrywien, a wzrost z uwagi na inflację na 8,5%).

Poziom bezrobocia wśród osób w wieku 15-70 lat wyniesie 18,2% w porównaniu do wcześniej prognozowanych 18,7%.

Jak informował Ukrinform, Narodowy Bank Ukrainy prognozuje, że w 2024 roku wzrost gospodarczy spowolni do 3%, m.in. z powodu strat infrastruktury energetycznej oraz oczekiwanego deficytu energii elektrycznej (około 5% według założeń NBU). W latach 2025-2026 wzrost PKB przyspieszy dzięki szybszej normalizacji warunków do działalności gospodarczej – do 5,3% i 4,5% odpowiednio.


Let’s get started read our news at facebook messenger > > > Click here for subscribe

Przy cytowaniu i korzystaniu z jakichkolwiek materiałów w Internecie, dostępnych dla wyszukiwarek, obowiązkowy jest odnośnik na pierwszy akapit "ukrinform.pl", ponadto cytowanie tłumaczeń materiałów z mediów zagranicznych możliwe jest wyłącznie z odnośnikiem do strony ukrinform.pl oraz do strony internetowej zagranicznych mediów. Materiały oznaczone jako "Reklama" lub z oznaczeniem: "Materiał jest zamieszczany zgodnie z częścią 3 art. 9 ukraińskiej ustawy "O reklamie" nr 270/96-VR z dnia 3 lipca 1996 r. i ustawą Ukrainy "O mediach" nr 2849-IX z dnia 31 marca 2023 roku oraz na podstawie Umowy/faktury.

© 2015-2024 Ukrinform. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projektowanie stron internetowych - Studio «Laconica»

Wyszukiwanie zaawansowaneUkryj wyszukiwanie zaawansowane
W przeciągu jakiego okresu:
-